Openbare werken kunnen gevolgen hebben voor ondernemers. Zo is de winkel misschien minder goed bereikbaar, waardoor er minder klanten over de vloer komen en er een omzetdaling optreedt. Daarom kent Vlaanderen sommige zelfstandigen en kleine ondernemers een hinderpremie en sluitingspremie toe bij openbare werken. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden voor hinderpremie en sluitingspremie

De hinderpremie en de sluitingspremie zijn er enkel voor kleine ondernemingen met hoogstens negen werknemers. De onderneming moet bovendien ernstige hinder ondervinden door de wegenwerken voor de deur. Alsook is het vereist dat deze ondernemingen vaste openingstijden hebben. De aanvaardbare activiteiten zijn beperkt, maar onder meer de horeca en detailhandel komen in aanmerking, net zoals een beperkt aantal vrije beroepen.

Opdat er sprake is van ernstige hinder moet er cumulatief aan vier voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om een werkopdracht of meerdere werkopdrachten waarbij meer dan 50 m² wordt opengebroken en dit geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment
  • De rijbaan of minstens één rijstrook moet geheel of gedeeltelijk worden afgesloten
  • De concrete planningsdatum van de werkopdrachten moet reeds gekend zijn
  • De werkzaamheden moeten minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren

In principe is de sluitingspremie er voor wie in de hinderzone ligt, maar uitzonderlijk kan het ook worden aangevraagd voor ondernemingen buiten de hinderzone. Hun sluiting moet dan wel het gevolg zijn van de werken, bijvoorbeeld omdat de vestiging nu niet langer bereikbaar is. Dit moet wel bewezen worden, bijvoorbeeld door het voorleggen van verslechterde exploitatiecijfers of ontvangen meldingen.

Omvang van de hinderpremie en de sluitingspremie

Bij de hinderpremie gaat het om een forfaitair bedrag van 2.000 euro dat per onderneming hoogstens één keer per jaar en één keer per hinderperiode kan worden aangevraagd. De sluitingspremie komt bovenop de hinderpremie, is afhankelijk van het aantal sluitingsdagen en bedraagt 80 euro per dag vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. Deze sluitingspremie wordt gedurende de volledige looptijd van de werken toegekend. Beide premies zijn vrijgesteld van belastingen, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Aanvragen van de hinderpremie en de sluitingspremie

In principe worden getroffen handelaars voor de start van de werken op de hoogte gebracht dat ze in aanmerking komen voor de hinderpremie. De handelaar moet dan wel binnen dertig dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken zelf de uitbetaling van de hinderpremie aanvragen via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Wanneer je geen brief ontvangen hebt, maar meent recht te hebben op een hinderpremie, is het aan te raden om te mailen naar hinderpremie@vlaio.be. Je moet dan wel zelf eerst bepalen of je in aanmerking komt voor de hinderpremie en je moet alle informatie doorgeven. Dit is informatie over de onderneming, informatie over de hinder en de stappen die reeds ondernomen zijn.

Wie een hinderpremie heeft ontvangen, kan meteen ook een sluitingspremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Wie niet in aanmerking kwam voor een hinderpremie, maar wel in aanmerking komt voor een sluitingspremie (uitzonderingsgrond) kan via de webapplicatie van de hinderpremie een sluitingspremie aanvragen.