Mensen zonder vast werk die voor een microlening aankloppen bij microStart kunnen aanvullend ook geld lenen bij Funds for Good Philanthropy en dit aan gunstige voorwaarden. Het gaat namelijk om een renteloze lening. Om in aanmerking te komen voor een renteloze lening van Funds for Good Philanthropy moet men wel aan een aantal eisen voldoen.

Winst genereren om renteloze leningen toe te kennen

Funds for Good ontwerpt beleggingsfondsen, stelt strategieën beschikbaar en genereert op deze manier winst. Het draait mee in het kapitalistische systeem en het streeft een zo hoog mogelijke winst na om met die winst de excessen van datzelfde systeem aan te pakken. Minstens 50% van de winst na belastingen of 10% van de omzet, afhankelijk van wat het grootste is, stroomt door naar het sociaal project Funds for Good Philanthropy, waaraan alle medewerkers vrijwillig minstens 25% van hun tijd besteden.

Met het sociaal project wil het de strijd tegen armoede en ongelijkheid aangaan door mensen zonder vast werk te stimuleren om als ondernemer aan de slag te gaan. Funds for Good Philanthropy laat zich hierbij begeleiden door talloze academici, economisten en (ex-)managers uit de financiële sector. De eerlijke werkwijze wordt geaudit door Forum Ethibel, een onafhankelijke organisatie.

Voorwaarden voor een lening van Funds for Good Philanthropy

Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening van Funds for Good Philanthropy moeten startende ondernemers aan vier voorwaarden voldoen. In de eerste plaats mag men geen vast werk hebben. Werkzoekenden komen in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook interim-arbeiders die geen uitzicht hebben op vast werk. In het ethische charter staat te lezen dat werklozen en benadeelde personen voorrang krijgen.

Daarnaast mag men niet over eigen middelen beschikken en mag men geen toegang hebben tot een bancair krediet. Zeker voor werkzoekenden is het vaak moeilijk om zo’n bancair krediet te verkrijgen, maar dit kan ook het geval zijn voor bijvoorbeeld interim-arbeiders die op de zwarte lijst staan. Ten slotte moet de startende ondernemer gemotiveerd zijn en een goed project kunnen voorleggen.

Lening op eer in aanvulling van een microStart-lening

Starters die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen via het sociaal project een ‘lening op eer’ verkrijgen. Deze leningen zijn interestvrij, er zijn geen aanvullende voorwaarden van toepassingen en ze zijn vanaf de 25ste maand terug te betalen. Zo kan het geld opnieuw voor andere ondernemers worden gebruikt.

Deze leningen worden enkel toegekend in combinatie met microkredieten die door partners worden toegekend. In Vlaanderen is deze partner microStart. Hierbij wordt 1/3 van het benodigde bedrag via Funds for Good ontleend en 2/3 van het benodigde bedrag via microStart, dat een maximum van 15.000 euro hanteert voor startende ondernemers. Bij microStart worden wel interesten in rekening gebracht. Gedurende de eerste 24 maanden wordt het microkrediet van microStart terugbetaald. Nadien geldt er een terugbetalingstermijn van maximaal 12 maanden voor de lening van Funds for Good Philanthropy.

Aan ondernemers die met de steun van Funds for Good Philanthropy hun dromen hebben kunnen realiseren, wordt voorgesteld om na de voorziene terugbetalingsperiode nog enige tijd extra “terugbetalingen” te doen, zodat ook andere werkzoekenden en kwetsbaren kunnen worden geholpen. Ondernemers zijn vrij om hier al dan niet op in te gaan.

Aanvullende ondersteuning door Funds for Good Philanthropy

Omdat de praktijk ons leert dat alleen financiering voor deze starters vaak onvoldoende is, biedt Funds for Good Philanthropy tevens een begeleidend programma aan. Alle ondernemers worden hierbij gedurende de eerste fase van hun ondernemerschap ondersteund door een coach. De coach kan eventueel ook experts inschakelen voor advies met betrekking tot specifieke thema’s als marketing of juridische onderwerpen.