De Startlening van het PMV/z (misschien wel gekend onder de oude benaming ‘Startlening+’) is een achtergestelde lening voor startende ondernemers die nood hebben aan kapitaal. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan om werkzoekenden. Bovendien wordt het begrip ‘starter’ ruim geïnterpreteerd: wie gedurende maximaal 4 jaar als zelfstandige in hoofdberoep actief is, wordt ook nog steeds een starter genoemd. Hieronder leggen we uit wat de Startlening is, voor wie het interessant is en hoe je het kan aanvragen.

Wat houdt de Startlening in?

De Startlening is een lening van maximaal 100.000 euro met een looptijd van 3 tot 10 jaar. Het gaat om een competitieve rente van 3% per jaar en de lening heeft een achtergesteld karakter. Dit wil zeggen dat bij betalingsproblemen andere schuldeisers zoals de bank voorrang hebben. Hierdoor zal een Startlening andere kredietverstrekkers niet afschrikken. De Startlening kan in principe worden gebruikt voor alle investeringsfinancieringen, de bedrijfskapitaalbehoeften en overnamefinanciering, maar er zijn wel een aantal uitsluitingen van toepassing. Het gaat dan onder meer om een uitsluiting voor de financiering van landbouwactiviteiten of de financiering van een autobus.

Voor een aantal doelgroepen is een gunstigere regeling voorzien, bijvoorbeeld voor de begunstigde van een leefloon. Zij moeten dan wel een geldig ‘Attest Startlening’ kunnen voorleggen. Zo’n attest kan bij de RVA, de VDAB of het OCMW worden verkregen. De voordelen daarvan zijn niet min:

 • Er geldt een minimale looptijd van 5 jaar in plaats van 3 jaar
 • Er worden geen waarborgen gevraagd indien men werkzoekende is
 • Het recht op werkloosheidsuitkeringen blijft bij stopzetting, ongeacht de reden, gedurende 15 jaar behouden
 • Er kan een schuld tot 40.000 euro worden kwijtgescholden wanneer de onderneming achteraf niet leefbaar blijkt te zijn
 • Maximaal 10.000 euro van de benodigde eigen inbreng kan geleend worden, bv. via een Winwinlening of bij de bank

Voorwaarden voor de Startlening

De eerste voorwaarde is dat de zelfstandige maximaal 4 jaar in hoofdberoep actief mag zijn of dat je maximaal gedurende vier jaar je zelfstandige activiteit via een rechtspersoon mag uitoefenen. Daarnaast kan je ook opnieuw het recht openen op de Startlening wanneer je gedurende een “significante periode” gestopt was als zelfstandige en nu opnieuw wil beginnen. Over het algemeen geldt daarbij dat je gedurende een periode van twee jaar bijvoorbeeld loontrekkende of werkloze dient te zijn geweest. Verder komen ook student-zelfstandigen in aanmerking voor de Startlening, net zoals stagiairs voor een vrij beroep, maar dit laatste dan wel op voorwaarde dat zij zich als zelfstandige in hoofdberoep inschrijven.

Ten tweede is het vereist dat de activiteit zelf wordt uitgebaat. Dit wil zeggen dat men in een vennootschap in principe ook meerderheidsaandeelhouder moet zijn, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In ieder geval is de Startlening niet bedoeld voor investeerders die niet zelf de activiteiten zullen uitbaten.

Voorts moet de zetel van de aanvrager in het Vlaamse Gewest liggen en moet hij in België investeren of moet de zetel elders liggen en moet hij in het Vlaamse Gewest investeren.

Ten slotte moet de aanvrager aan de Europese kmo-definitie voldoen. Meer daarover lees je op onze pagina over het kmo-begrip.

Financieringsvoorwaarden bij de Startlening

De Startlening is een goedgunstige lening en moet starters toestaan om financiering te verkrijgen, ook als banken daar niet meteen voor staan te springen. Toch wil dit niet zeggen dat er bij de Startlening helemaal geen financieringsvoorwaarden worden gesteld. Hieronder zijn de voornaamste financieringsvoorwaarden weergegeven.

 • De looptijd bedraagt 3 tot en met 10 jaar
 • De vaste interestvoet bedraagt 3%
 • Men financiert maximaal 4 keer de eigen inbreng
 • Men kan maximaal 100.000 euro lenen (bij 25.000 euro eigen inbreng)
 • Onder voorwaarden wordt ook een inbreng in natura aanvaard
 • De lening is maandelijks via constante aflossingen terug te betalen
 • Er kunnen waarborgen worden gevraagd in functie van het kredietrisico. Deze worden zo beperkt mogelijk gehouden en gaan niet verder dan noodzakelijk

Startlening aanvragen

De aanvraag van een Startlening kan gewoon bij kredietinstellingen gebeuren, zoals Crelan, ING Belgium, KBC bank, Bank Nagelmackers et cetera. Daarnaast werkt het PMV/z ook samen met aanbrengers en microkredietverstrekkers waarop een beroep kan worden gedaan. Ten slotte kan er ook rechtstreeks een aanvraag bij het PMV/z worden ingediend.

Wanneer het dossier ontvankelijk is, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. Het is het kredietcomité dat over het dossier zal beslissen. De dag volgend op hun goedkeuring zal de aanvrager op de hoogte worden gesteld.