Het cyberrisico wordt jaar na jaar groter, terwijl een goede cyberbeveiliging torenhoge kosten met zich meebrengt. Daarom ondersteunt Vlaanderen kmo’s die investeren in cyberveiligheid. Dit komt niet alleen hen ten goede, maar ook klanten en gebruikers van wie persoonsgegevens zouden kunnen lekken. Deze steunmaatregel bestaat uit een subsidie voor een basistraject bij een van de dienstverleners die door Vlaanderen zijn geselecteerd.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie voor een CS-traject?

De subsidie is er enkel voor ondernemingen met een business-kritische hoeveelheid IT-architectuur, software of IoT-systemen (Internet of Things). Tijdens het intakegesprek met de dienstverlener wordt dit nagegaan. Daarnaast geldt er een kmo-vereiste, wat inhoudt dat er aan de Europese kmo-definitie moet zijn voldaan. Bovendien moet de onderneming gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, moet het een aanvaardbare rechtsvorm hebben en moet het om een aanvaardbare hoofdactiviteit gaan. Verder mag de onderneming op het moment van de aanvraag geen negatief eigen vermogen hebben en kan er slechts eens per vier jaar een subsidie voor zo’n CS-traject verkregen worden.

Omvang van de subsidie voor een CS-traject

Het steunpakket bestaat uit een subsidie voor bedrijven die extern advies en begeleiding inzake cyberbeveiliging aanwenden. Het richt zich vooral op kmo’s waar nog een sterke cyberveiligheidsgroei kan worden gerealiseerd en die nog geen of slechts heel beperkt externe individuele cyberveiligheidsbegeleiding hebben genoten. Daarom wordt er gekozen voor een basispakket. Verder is het enkel mogelijk om samen te werken met een van de negen dienstverleners die zijn geselecteerd:

  • BA en Sirius Legal
  • Cranium Belgium
  • Cronos Public Services
  • EY Advisory Services
  • NETCURE
  • NVISO Belgium
  • PwC Entreprise Advisory
  • Resilient
  • Toreon

Deze dienstverleners bieden vervolgens een basispakket aan dat bestaat uit een grondige technische analyse, de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf grote stappen kan zetten en advies en begeleiding bij het oplossen van de meest prioritaire veiligheidsproblemen. Naast dit basispakket mogen zij echter ook extra verbeterpunten aanpakken. Dienstverleners kiezen zelf of zij dit al dan niet doen. Ze moeten zich wel aan heel wat andere regels houden. Zo mag de aankoop van hardware slechts in heel beperkte mate een onderdeel van het dienstverleningspakket vormen en moeten licentiekosten beperkt zijn tot de looptijd van het begeleidingstraject.

Een traject bij een van deze dienstverleners kost tussen 25.000 en 50.000 euro exclusief btw. De dienstverlener stelt zelf een offerte op waaruit de kostprijs blijkt. De subsidie bedraagt 45% van de kostprijs van dit traject (incl. btw) en wordt rechtstreeks aan de dienstverlener uitbetaald. De kmo moet vervolgens zijn deel van de kostprijs aan de dienstverlener betalen.

Subsidie voor een CS-traject aanvragen

Kies zelf een van de geselecteerde dienstverleners en neem met hen contact op. Tijdens het intakegesprek zullen zij bepalen of je bedrijf al dan niet in aanmerking komt voor de subsidie en een offerte opstellen. Het is mogelijk om zo verschillende offertes aan te vragen. Nadat de offerte door jou en de VLAIO is goedgekeurd, kan de dienstverlener van start gaan. Je hoeft dan later enkel nog het resterende deel van de kostprijs te betalen.