De subsidie voor internationale maatwerkprojecten is een subsidie die door het FIT (Flanders Investment & Trade) wordt toegekend aan Vlaamse kmo’s die vanuit Vlaanderen internationaal willen ondernemen. De subsidie kan oplopen tot 18.750 euro. De subsidie is zelf aan te vragen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie voor internationale maatwerkprojecten?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor internationale maatwerkprojecten moet de onderneming een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest. Bovendien moet het gaan om een kmo. Dit wil zeggen dat het minder dan 250 werknemers tewerkstelt of dat de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro bedraagt of dat de balanstotaal maximaal 43 miljoen euro bedraagt.

Verder zijn er allerlei uitsluitingen. Deze ondernemingen kunnen dan ook geen beroep doen op de subsidie voor internationale maatwerkprojecten:

  • Ondernemingen die niet in orde zijn met de sociale wetgeving
  • Ondernemingen die niet in orde zijn met de fiscale wetgeving
  • Ondernemingen die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben, behalve indien het gaat om de gemengde kamers van koophandel in het buitenland
  • Ondernemingen die eerdere verbintenissen t.a.v. het FIT niet naleefden

Ten slotte mag de aanvrager de voorbije twee jaar nog geen subsidie hebben ontvangen voor een ander maatwerkproject.

Welke projecten komen in aanmerking voor de subsidie voor internationale maatwerkprojecten?

Een acceptabel maatwerkproject wordt omschreven als een creatief project dat gericht is op het bevorderen van het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen en dat niet in aanmerking komt voor een van deze FIT-subsidies:

  • Subsidie voor de prospectiereis buiten de EER
  • Subsidie voor de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële communicatie
  • Subsidie voor de deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement
  • Subsidie voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER

Verder moet het maatwerkproject aan allerlei eisen voldoen. Het moet in de eerste plaats een meerwaarde zijn voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest. Het volstaat bijvoorbeeld dat het in meer werkgelegenheid resulteert. Daarnaast heeft het bij voorkeur betrekking op initiatieven in groeilanden of opkomende economieën, zoals Brunei, Tadzjikistan, Turkije of Vietnam. Het land moet in ieder geval een nieuwe markt zijn voor de onderneming.

Bedrag van de subsidie voor internationale maatwerkprojecten

De steun bedraagt standaard 50% van de aanvaarde kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van het project. De aanvaarde kosten worden per internationaal maatwerkproject begrensd op 25.000 euro excl. btw. Bij de berekening van de aanvaarde kosten mag er een forfait van 4.000 euro worden toegepast voor de eigen personeelskosten.

Standaard bedraagt de subsidie dus hoogstens 12.500 euro. Voor kmo’s die sinds 1 september 2005 minder dan vier goedgekeurde subsidieaanvragen bij het FIT hebben ingediend, bedraagt de steun echter 75% en wordt de maximale subsidie opgetrokken tot 18.750 euro.

Aanvragen van de subsidie voor internationale maatwerkprojecten

De subsidie voor internationale maatwerkprojecten is aan te vragen bij het FIT, via de website www.flanderstrade.be. De aanvraag wordt elektronisch ingediend. Dit moet ten laatste zeven kalenderdagen voor de aanvang van het project gebeuren, hoewel er bij hoogdringendheid al eens uitzonderingen worden toegestaan. Binnen ongeveer 75 kalenderdagen zal het FIT een beslissing nemen. Als de subsidie voor internationale maatwerkprojecten wordt toegekend, wordt de subsidie binnen zes maanden na de goedkeuring uitbetaald.