De transitiepremie voor zelfstandigen is een premie voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die hun activiteiten hervatten, maar dan als zelfstandige in hoofdberoep. De transitiepremie voor zelfstandigen is er om de onzekere opstartfase, waarbij men ook nog eens de werkloosheidsuitkering verliest, te overbruggen. Hierdoor verkleint men de drempel om de sprong te wagen. De transitiepremie voor zelfstandigen wordt gedurende maximaal twee jaar toegekend. Het is vereist dat de starter eerst een prestarterstraject volgt, een traject dat de werkzoekende moet voorbereiden op het ondernemerschap.

Wie komt in aanmerking voor de transitiepremie voor zelfstandigen?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie voor zelfstandigen dien je minstens de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB te zijn ingeschreven. Bovendien mag je bij de start als zelfstandige in hoofdberoep geen verbrekings- of opzeggingsvergoeding hebben gekregen.

Verder dien je uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn. Niet alleen een werkloosheidsuitkering (al dan niet in combinatie met de springplank naar zelfstandige) volstaat, maar bijvoorbeeld ook een leefloon, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een inschakelingsuitkering. Als je arbeidsongeschikt was, moet je de toelating hebben om het werk te hervatten.

Verder geldt dat je nog geen drie maanden geleden als zelfstandige in hoofdberoep mag zijn gestart. Het maakt niet uit of je start met een eenmanszaak of met een vennootschap. Je mag als zelfstandige niet voor je laatste werkgever werken en je zaak moet in Vlaanderen liggen.

Opgelet: de oorspronkelijke transitiepremie was er enkel voor 45-plussers. In het kader van de coronapandemie heeft men deze regeling tijdelijk verruimd tot alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd. Op het moment van schrijven loopt deze verruiming nog tot eind maart 2022, maar de maatregel kan wel opnieuw worden verlengd.

Verplicht volgen van een prestarterstraject

Een belangrijke aanvullende voorwaarde is dat je een prestarterstraject hebt gevolgd. Dat moet gebeuren voordat je als zelfstandige bent gestart. Zo’n prestarterstraject duurt minstens 6 weken. Tijdens het traject dien je een ondernemingsplan te schrijven, ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en de haalbaarheid van je idee af te toetsen. Na het doorlopen van het prestarterstraject ontvang je een attest en nadien heb je zes maanden om je als zelfstandige in hoofdberoep in te schrijven. Het moet gaan om een erkend prestarterstraject. Onder andere Syntra, CVO, UNIZO en VOKA bieden deze trajecten aan.

Bedrag van de transitiepremie voor zelfstandigen

Op het einde van de maand wordt de transitiepremie voor zelfstandigen uitbetaald. Deze transitiepremie wordt maximaal gedurende twee jaar uitbetaald en de eerste premie krijg je ten vroegste op het einde van de maand na de maand waarin de aanvraag werd goedgekeurd.

Het bedrag van de transitiepremie daalt naarmate de startersfase op zijn einde loopt. In het begin bedraagt de transitiepremie nog 500 euro per maand, om uiteindelijk nog 150 euro per maand te bedragen. Als je tijdens deze periode ziek wordt, wordt de uitbetaling van de transitiepremie opgeschort. De resterende termijn wordt dan aan deze termijn van twee jaar toegevoegd, zodat de transitiepremie niet verloren gaat.

Maand Transitiepremie per maand
1-3 € 500
4-6 € 450
7-9 € 400
10-12 € 350
13-15 € 300
16-18 € 250
19-21 € 200
22-24 € 150

Deze transitiepremie is binnen de drie maanden na de start als zelfstandige in hoofdberoep aan te vragen en kan worden gecumuleerd met de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen).