Bij kunstenaars denken we natuurlijk aan de grote en bekende namen die in de grootste luxe leven. Daarnaast zijn er echter een heleboel kunstenaars die het moeilijk hebben om hun boterham te verdienen. Daarom zijn er talloze regelingen voorzien om hen te ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld voordeelregels in de werkloosheid, net omdat het voor kunstenaars niet ongewoon is dat zij tussen tewerkstellingen door een lange tijd moeten wachten op een nieuwe job. Om kunstenaars aantrekkelijker te maken voor werkgevers, is er bovendien ook een doelgroepvermindering voorzien.

Van een federale naar een Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars

De doelgroepvermindering voor kunstenaars is een Vlaamse doelgroepvermindering die door de zesde staatshervorming van het federale niveau naar het Vlaamse niveau is overgedragen. Sindsdien behoren ook de doelgroepverminderingen voor huispersoneel, onthaalouders, de sociale economie, de koopvaardij, de sleepvaart en de baggersector tot het regionale niveau. De doelgroepvermindering voor kunstenaars is bovendien letterlijk door Vlaanderen overgenomen en dus blijft de vroegere federale regeling momenteel ook gewoon in Vlaanderen van toepassing.

In de praktijk is de Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars een vermindering van de werkgeversbijdragen wanneer een werkgever een kunstenaar tewerkstelt. Een doelgroepvermindering, in feite een RSZ-korting, bestaat naast de structurele vermindering. Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt die aan de eisen van een bepaalde doelgroep voldoet, krijgt hij dan ook een extra korting. Dergelijke doelgroepverminderingen bestaan bijvoorbeeld ook voor jongeren. De doelgroepvermindering kan dan ook zonder problemen met de structurele vermindering worden gecumuleerd.

Wie kan van de doelgroepvermindering voor kunstenaars genieten?

De Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars kan worden genoten door alle werkgevers, zelfs in de openbare sector. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een kmo of om een grote onderneming. De voorwaarde is wel dat de kunstenaars tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren of artistieke werken creëren. Enkel statutaire kunstenaars in de openbare sector komen niet in aanmerking voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars. Vereist is verder dat het refertekwartaalloon van de kunstenaar minstens drie keer het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) van de eerste maand van het kwartaal bedraagt.

Voorts moeten we ons natuurlijk de vraag stellen wat onder een artistieke prestatie of realisatie moet worden begrepen. Dit wordt in principe vrij breed opgevat. Het gaat namelijk zowel om de creatie als de uitvoering en de interpretatie van artistieke oeuvres in de choreografie, het theater, het spektakel, de literatuur, de muziek, de beeldende kunsten en de audiovisuele sector.

Bedrag van de Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars

De Vlaamse doelgroepvermindering voor kunstenaars is een RSZ-korting die in principe 726,50 euro per kwartaal bedraagt, maar die vervolgens wordt afgetopt op een maximum van 517 euro per kwartaal. Dit klinkt ietwat verwarrend, maar je moet weten dat het werkelijke verminderingsbedrag wordt bepaald door rekening te houden met een prestatiebreuk en een multiplicatiefactor. Door op deze manier te werken, stijgt de doelgroepvermindering bij onvolledige prestaties sneller tot het absoluut verminderingsbedrag bij een toename van de prestaties. Dit komt omdat de prestatiebreuk wel op het niet-afgetopte bedrag wordt toegepast.