Veel scholen en opleidingsinstituten knopen samenwerkingen aan met de arbeidsmarkt. De beste manier om een stiel te leren, is namelijk nog steeds door op de werkvloer plaats te nemen. Werkgevers die zich inzetten voor dergelijke opleidingen op de werkvloer lopen echter tegen extra kosten aan. De toegewezen mentoren werken natuurlijk niet gratis. Om hen in hun inspanningen te ondersteunen is er de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors.

Over de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors

De Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors is er zowel voor werkgevers in de private als in de openbare sector. De voorwaarde is wel dat ze in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd. Daarnaast moeten zij er zich natuurlijk toe verbinden om opleidingen te organiseren of stages aan te bieden. Er gelden verder ook criteria ten aanzien van de stagiair en ten aanzien van de mentor.

Opleidingen die in aanmerking komen voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors

Niet alle stages en opleidingen komen in aanmerking voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors. De opleidingen zijn ondergebracht in twee categorieën, afhankelijk van de eventuele verplichte Dimona-aangifte, die hieronder zijn weergegeven.

Jongeren die in Dimona moeten worden aangegeven (m.u.v. de code STG of DWD) Jongeren die niet in Dimona moeten worden aangegeven of met de code STG of DWD
Leerlingen uit het DBSO met een alternerende opleiding Stagiairs uit het volwaardig technisch secundair onderwijs
Leerlingen uit het DBSO met een startbaanovereenkomst type 2 Stagiairs uit het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 2, 3 en 4)
Jongeren in de leertijd bij Syntra Jongeren uit het DBSO in een voor- of aanlooptraject
Jongeren onder 26 jaar die een stage volgen bij een Syntra-ondernemersopleiding Stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs
Jongeren met OAO (Overeenkomst van Alternerende Opleiding) Stagiairs uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Jongeren onder de 26 jaar met een IBO (individuele beroepsopleiding) Jongeren met een stageovereenkomst alternerende opleiding
Jongeren onder 26 jaar die een onbetaalde stage lopen binnen een Syntra-opleiding
Jongeren onder 26 jaar die een opleidingsstage, BIS, korte opleiding met stage, een WES of een beroepsverkennende stage volgen via de VDAB
Leerkrachten uit het TSO, BSO of het DBSO die zelf een praktijkstage volgen in de organisatie

Mentor voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors

Verder mag niet iedere werknemer zomaar mentor spelen. Een mentor moet namelijk bekwaam zijn. Dit wil zeggen dat een mentor minstens vijf jaar werkervaring in het beroep moet kunnen voorleggen. Tevens moet een mentor in het bezit zijn van een ervaringsbewijs of een getuigschrift dat aantoont dat hij voor een mentoropleiding is geslaagd.

Omvang van de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors

Voor de mentors die in aanmerking komen voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors kan de werkgever een doelgroepvermindering van 800 euro per kwartaal krijgen. Het aantal mentors waarvoor hij deze doelgroepvermindering kan krijgen, is wel beperkt en afhankelijk van het aantal personen die worden begeleid en de georganiseerde opleiding. Bij de eerste doelgroep (Dimona-aangifte) wordt de doelgroepvermindering toegekend in het kwartaal waarin de jongere zijn opleiding begint en dit tot en met het kwartaal waarin de jongere met de opleiding stopt. Bij de tweede doelgroep wordt de doelgroepvermindering toegekend gedurende elk kwartaal dat binnen de mentorovereenkomst met de onderwijsinstelling valt.