Oudere werknemers zijn vaak minder interessant voor werkgevers en vinden moeilijker een baan. Daarom heeft de Vlaamse overheid de doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het leven geroepen. Hierdoor krijgen werkgevers een korting op de socialezekerheidsbijdragen. De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers is er zowel voor zittende oudere werknemers als voor niet-werkende werkzoekende ouderen.

Voorwaarden voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers moet de werkgever in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd. Daarnaast moet de werkgever tot de private profitsector behoren. Ook een uitzendbureau komt in aanmerking voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Verder gelden er een aantal eisen ten aanzien van zowel de oudere werknemer als ten aanzien van de niet-werkende werkzoekende oudere. Zo moet de werknemer minstens 58 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de vermindering wordt toegepast. Alsook moet de werknemer tewerkgesteld worden in een Vlaamse vestiging en mag het refertekwartaalloon van de werknemer niet hoger zijn dan 13.945 euro, hoewel hierop uitzonderingen bestaan. Voorts moet de werknemer ook daadwerkelijk arbeidsprestaties leveren, behalve wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.

Voor de niet-werkende werkzoekende oudere gelden er bovendien extra voorwaarden. Zo mag hij in de vier kwartalen voor de aanwerving niet bij dezelfde werkgever zijn aangemeld. Daarnaast moet hij minstens een werkdag voor de maand van indiensttreding als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB zijn geregistreerd, ongeacht of hij al dan niet uitkeringsgerechtigd was.

Opgelet: op 1 januari 2020 werd de leeftijd van 55 jaar naar 58 jaar opgetrokken. Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor werkgevers die voordien al de doelgroepvermindering genoten. Voor werknemers die op 31 december 2019 al 55 jaar oud waren, blijft het oude recht op de doelgroepvermindering bestaan.

Omvang van de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Het bedrag van de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers is afhankelijk van de leeftijd en het onderscheid tussen de zittende oudere werknemer en de niet-werkende werkzoekende oudere. De leeftijd op de laatste dag van het kwartaal is telkens bepalend.

De niet-werkende werkzoekende oudere geeft vanaf de leeftijd van 58 jaar recht op een volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen en dit gedurende acht kwartalen. Nadien kan er een beroep worden gedaan op de regeling voor de zittende oudere werknemer.

De zittende oudere werknemer geeft recht op een doelgroepvermindering van 600 euro per kwartaal bij een leeftijd van 58 jaar tot 59 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar bedraagt de doelgroepvermindering 1.500 euro. Houd er wel rekening mee dat het bedrag van de doelgroepvermindering wordt aangepast wanneer een werknemer minder dan 80% van de normale prestatie heeft gepresteerd.

Weet ten slotte dat de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers met de eventuele structurele vermindering kan worden gecombineerd.

Aanvragen van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Om de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan te vragen, moet de juiste code op de DmfA-tewerkstellingslijn worden aangeduid. Bij een oudere niet-werkende werkzoekende gaat het om de verminderingscode 6231 en bij een zittende oudere werknemer om de verminderingscode 6230.