De Vlaamse Kredietbemiddelaar is een bemiddelaar die helpt om oplossingen te vinden voor ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij het aangaan van een kredietovereenkomst bij een bank. De Vlaamse Kredietbemiddelaar opereert neutraal en onafhankelijk. Alle Vlaamse ondernemingen kunnen een beroep doen op de diensten van de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Het maakt niet uit om welke ondernemingsvorm het gaat. Ook bijvoorbeeld beoefenaars van een vrij beroep of vzw’s komen in aanmerking, net als bedrijfsleiders en kandidaat-ondernemers.

Kredietbemiddeling door de Vlaamse Kredietbemiddelaar

De Vlaamse Kredietbemiddelaar is in de eerste plaats een bemiddelaar die bemiddelt tussen enerzijds banken en anderzijds ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van bepaalde projecten of behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het ondervinden van moeilijkheden bij het afsluiten van een lening voor extra bedrijfskapitaal, voor nieuwe investeringen of voor de financiering van een op te richten onderneming. Niet alleen problemen met nieuwe kredieten komen in aanmerking, maar ook problemen met bestaande kredieten. Ondernemers die bijvoorbeeld hun huidige lening willen herschikken of waarvan het krediet is opgezegd, kunnen een beroep doen op de diensten van de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Bovendien helpt de Vlaamse Kredietbemiddelaar niet enkel bij het vinden van een kredietovereenkomst, maar draagt het bovendien ook bij aan het komen tot passende afspraken. Zo kan de Vlaamse Kredietbemiddelaar een matigende invloed hebben op bijvoorbeeld de interesten of op de extra waarborgen die worden gevraagd.

Takenpakket van de Vlaamse Kredietbemiddelaar

Uiteraard dient men eerst in contact te treden met de bank zelf. Pas als het niet lukt om er samen uit te komen, schakelt men de Vlaamse Kredietbemiddelaar in. De Vlaamse Kredietbemiddelaar zal dan bemiddelen en trachten om een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor zowel de ondernemer als de bank. Men stelt zich neutraal en onafhankelijk op en zal het dossier trachten in de juiste richting te sturen.

Als een dossier slaagkansen heeft, zal de bemiddelaar de bank daarvan trachten te overtuigen. De bemiddelaar kan ook helpen bij het zoeken naar nieuwe elementen die een positieve wending aan het dossier kunnen geven. Als een dossier onvoldoende slagingskansen heeft, zal men dat ook aangeven. Dan zal de Vlaamse Kredietbemiddelaar de weg helpen te vinden naar andere financieringsmogelijkheden en eventuele steunmaatregelen van de overheid.

Inschakelen van de Vlaamse Kredietbemiddelaar

Het aanvragen van de diensten van de Vlaamse Kredietbemiddelaar kan enkel via het aanvraagformulier op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Daarvoor dien je een aantal persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en contactgegevens achter te laten. Alsook moet je aangeven wat je wil financieren, bij welke bank(en), om welk bedrag het gaat, wat de sterke punten van het dossier zijn en wat je vooruitzichten zijn. Je geeft vervolgens een mandaat aan de Vlaamse Kredietbemiddelaar om in contact te treden met de bank.

Van deze aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging. De Vlaamse Kredietbemiddelaar zal later telefonisch contact met je opnemen om het dossier verder in kaart te brengen. Nadien start de daadwerkelijke bemiddeling. Meestal houdt dat in dat men contact zal opnemen met de bank. In het ideale geval wordt er dan een oplossing gevonden. Indien dat niet het geval is en het dossier vruchteloos wordt gesloten, zal je een bondige verduidelijking ontvangen.