De werkbaarheidscheque is een cheque die wordt “uitgegeven” door het Departement Werk en Sociale Economie. Het is een steunmaatregel voor zowel de profitsector als de socialprofitsector. De maatregel moet ondernemingen helpen om interne knelpunten met betrekking tot werkbaar werk aan te pakken. Met de cheque kan men de arbeidsomstandigheden op een duurzame wijze verbeteren. Het steunbedrag kan daarbij oplopen tot 10.000 euro. De maatregel bestaat sinds 7 mei 2019 en werd verlengd tot eind 2022. Het is nog niet duidelijk of er nadien een nieuwe verlenging volgt.

Wie komt in aanmerking voor de werkbaarheidscheque?

De werkbaarheidscheque kan worden aangevraagd door ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse Gewest. Zowel eenmanszaken als kmo’s en grote ondernemingen komen in aanmerking. Daarnaast kan het ook door organisaties in de socialprofitsector worden aangevraagd, bijvoorbeeld door vzw’s. Enkel tijdelijke handelsvennootschappen, feitelijke verenigingen, stille handelsvennootschappen en maatschappen komen niet in aanmerking. Verder moet men minstens één werknemer in dienst hebben (door middel van een arbeidsovereenkomst).

Waarvoor kan de werkbaarheidscheque worden gebruikt?

Het doel van de werkbaarheidscheque is om de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Daarom kan men met de cheque metingen of scans laten uitvoeren met betrekking tot de werkbaarheidsgraad in de onderneming. Daarnaast kan het worden gebruikt om begeleiding in te kopen, bijvoorbeeld door een werkbaarheidsplan te laten opstellen of door een telewerkbeleid te laten uitwerken. Ondernemingen dienen zich vooraf te engageren om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Eerder heeft de Vlaamse Regering beslist om deze steunmaatregel te verlengen, waardoor er ook in 2022 van kan worden genoten. Naar aanleiding van de coronacrisis is de werkbaarheidscheque zelfs tijdelijk uitgebreid. Hierdoor kan het sindsdien ook worden gebruikt voor het uitwerken van een telewerkbeleid.

Wat is het bedrag van de werkbaarheidscheque?

In principe bedraagt het steunpercentage 60%. Bij private cofinanciering gaat het slechts om 40%. Er geldt bovendien een steunplafond van 10.000 euro per onderneming en dit alles op voorwaarde dat het beschikbare budget voor dat jaar nog niet is uitgeput. Het is met andere woorden belangrijk om er tijdig bij te zijn. Momenteel is er een beschikbaar budget van 3 miljoen euro per jaar. Er dient ook rekening te worden gehouden met de de-minimisregels.

Alternatief: verhoging van de kmo-portefeuille

Ondernemingen die binnen de kmo-portefeuille het volledige budget van 10.000 euro hebben opgebruikt en die aanvullend nog acties willen uitvoeren met betrekking tot werkbaar werk, kunnen een eenmalig budget van 5000 euro krijgen. Daarbij is het steunpercentage wel beperkt tot 20% voor middelgrote ondernemingen en tot 30% voor kleine ondernemingen. Deze verhoging van de kmo-portefeuille staat ook open voor eenmanszaken.

Hoe kan ik de werkbaarheidscheque aanvragen?

De werkbaarheidscheque is, net als de verhoging van de kmo-portefeuille, online aan te vragen. Dat dient te gebeuren door middel van de online applicatie van ESF-Vlaanderen. Bij de aanvraag dient onder meer een factuur te worden opgeladen van de geregistreerde dienstverlener. Daarnaast moet er een verklaring op eer worden opgeladen. Uiterlijk een maand na de indiening van de online rapportering wordt het een en ander uitbetaald.