Bij de invoer- en uitvoer van goederen is het vaak interessant om vooraf al over geld te beschikken, bijvoorbeeld in afwachting van de betaling door de klant naar wie de goederen worden geëxporteerd of in afwachting van de verkoop van de geïmporteerde goederen. Hiervoor is het acceptkrediet een oplossing, maar zo’n acceptkrediet (per definitie een schuld op korte termijn) is natuurlijk niet gratis. Hieronder lees je meer over wat een acceptkrediet is en onderscheiden we twee situaties, namelijk deze van de uitvoer van goederen en de invoer van goederen.

Betekenis van acceptkredieten

Een acceptkrediet is een kredietvorm dat voornamelijk wordt toegepast bij de invoer- en uitvoer van producten in het kader van de internationale handel. In de praktijk krijgt de onderneming een krediet in afwachting tot een klant betaalt (acceptkrediet bij uitvoer van goederen) of tot de ingevoerde goederen worden verkocht (acceptkrediet bij invoer van goederen). Hiervoor trekt de onderneming een wisselbrief op de bank (bankaccept). In ruil daarvoor rekent de bank een acceptcommissie aan.

Boeken van het acceptkrediet bij invoer

Een onderneming voert goederen in. Hierbij ontvangt de importerende onderneming een aankoopfactuur. Deze aankoopfactuur wordt klassiek geboekt via de 604- en 440-rekening. Met het nettoprevenu van de wisselbrief wordt de buitenlandse verkoper betaald en tegen de vervaldag moet de importeur ervoor zorgen dat de onderneming het geld op de rekening heeft staan.

Bij de benutting van het acceptkrediet zijn er twee mogelijkheden. Zo kan het acceptkrediet worden gebruikt om de leverancier te betalen of om de 550-rekening te debiteren. In beide gevallen moeten we natuurlijk rekening houden met de acceptcommissie en de discontokosten die door de bank worden aangerekend. In het eerste geval boeken we:

440 Leveranciers
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
432.3 Kredietinstellingen: bankaccepten import

 

In het tweede geval boeken we:

550.0 Kredietinstellingen: R/C
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
432.3 Kredietinstellingen: bankaccepten import

 

Op de vervaldag van de wissel gaat het een en ander terug van de rekening van de onderneming:

432.3 Kredietinstellingen: bankaccepten import
550.0 Kredietinstellingen: R/C

 

Boeken van het acceptkrediet bij uitvoer

Wanneer het acceptkrediet bij uitvoer wordt toegepast moet eerst en vooral de verkoopfactuur worden geboekt. Het boeken van de verkoopfactuur verloopt klassiek, namelijk via de 400- en 700-rekening. Kenmerkend is dat de uitvoerder al meteen over het geld kan beschikken. Wel worden de acceptcommissie en de discontokosten afgehouden bij het benuttigen van het acceptkrediet. Daarom boeken we:

550.0 Kredietinstellingen: R/C
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
432.4 Kredietinstellingen: bankaccepten export

 

Een acceptkrediet bij uitvoer van goederen wordt toegekend in afwachting van de betaling door de klant. Als de klant de factuur op de vervaldag zou betalen, boeken we de ontvangst van deze betaling op de klassieke manier. Nu zal ook de wisselbrief vervallen en heeft de onderneming het geld om de bank terug te betalen. Daarom boeken we nu:

432.4 Kredietinstellingen: bankaccepten export
550.0 Kredietinstellingen: R/C