Wat is een cv?

De cv is een coöperatieve vennootschap. Het begrip “coöperatief” verwijst naar de situatie waarbij coöperanten zonder al te veel formaliteiten vrij in- en uit kunnen stappen, rekening houdende met eventuele statutaire beperkingen.

CV oprichten

Het gaat om een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid die sterk lijkt op de vroegere CVBA (de vroegere CVOA bestaat niet meer). De coöperatieve vennootschap is ideaal voor vennootschappen die doorspekt zijn met het coöperatief gedachtegoed. Het voornaamste doel van dergelijke vennootschappen is dan ook het voorzien in de behoeften van haar aandeelhouders en/of in de ontwikkeling van hun sociale en economische activiteiten. Meestal zal een gemeenschappelijke nood of een maatschappelijk probleem de aanleiding zijn voor de oprichting van een cv.

Vroeger werd de coöperatieve vennootschap ook gebruikt voor beroepsbeoefenaars die zich wilden groeperen, maar daarvoor is de cv dus niet langer geschikt. Met de hervorming van het vennootschapsrecht zullen zij naar andere vennootschapsvormen worden verwezen. De coöperatieve vennootschap keerde terug naar de essentie en kent dus een beperkte doelgroep. De wetgever doet ook het nodige om die strikte afscherming te vrijwaren. Daarom kan elke belanghebbende, maar ook het openbaar ministerie, de ontbinding van de cv vorderen indien haar doelstellingen of activiteiten niet binnen dit plaatje zouden passen.

Wat de invulling betreft lijkt de cv sterk op de besloten vennootschap of bv. Echter zijn er wel een aantal uitzonderingen. Zo moet de cv meerhoofdig worden opgericht, terwijl dat voor een bv niet verplicht is. Centraal staat ook het eenvoudig in- en uitstappen in de vennootschap. Ook dat is bij een bv uiteraard niet het geval.

Een cv oprichten

Wat het oprichten van een cv betreft, gelden dezelfde regels als bij de vroegere CVOA of de CVBA. Hier en daar zijn wel een aantal zaken gewijzigd. Dit is onder andere het geval voor wat het startkapitaal betreft.

Aantal oprichters bij een cv

In tegenstelling tot wat we van een bv gewoon zijn, moet je bij een cv met minimaal drie oprichters zijn. Er moet met andere woorden sprake zijn van een groepssamenwerking. Je kan niet alleen een cv oprichten.

Benodigd vermogen cv

Bij de vroegere CVBA had je altijd een minimaal beginkapitaal nodig. Dit is voor de nieuwe cv geen verplichting meer. Wel moeten de vennoten verplicht een inbreng doen. Zo’n inbreng kan een symbolische euro behelzen die de verschillende vennoten meteen volstorten. Een inbreng in natura kan ook, maar dit moet dan wel in een omstandig verslag beschreven staan. Uiteraard zal je de exacte inbreng bepalen in functie van het financieel plan en zal de symbolische grens van €1,- meestal wel worden overschreden.

Open een financiële rekening

Voor de volstorting van het vermogen, zelfs al gaat het maar om een symbolische euro, moet je een zichtrekening openen bij een Belgische financiële instelling. Uiteraard doe je ook de nodige stortingen en neem je de bewijsstukken mee naar de notaris.

Ga langs bij de notaris

Vervolgens ga je langs bij de notaris. Vergeet het bankattest en het financieel plan niet mee te nemen. De notaris zal voor jou de authentieke akte opstellen.

Het is belangrijk om goed na te denken over de statuten, omdat het beperken van het onbegrensd in- en uitstappen geen overbodige luxe is. Het is niet ongewoon dat de in- en uitstapmomenten om praktische redenen worden beperkt. De notaris kan jou hierover informeren.

Nadat de notaris de statuten heeft opgesteld, zal hij de nodige vervolgstappen zetten. Denk onder andere aan de neerlegging van de akte op de griffie en de publicatie van jouw coöperatieve vennootschap in het Belgisch Staatsblad. Uiteindelijk zal je een ondernemingsnummer ontvangen. Jouw cv is opgericht!

Vervolgstappen

Omwille van fiscale redenen is het aangeraden om jouw onderneming als sociale onderneming te laten erkennen. Ook een erkenning door de overheid is derhalve aangeraden. Het verkrijgen van zo’n erkenning is niet verplicht. Toch is het omwille van de vele eraan verbonden voordelen altijd wel interessant.

Voordelen van een cv

Het oprichten van een cv heeft diverse voordelen te bieden, namelijk:

 • De mogelijkheid om vrij in- en uit te stappen
 • Geen verregaande administratie bij het in- en uitstappen
 • Het in- en uitstappen kan in de statuten worden geregeld
 • Aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen de vennoten
 • Vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng
 • Ideale vennootschapsvorm voor coöperatief gedachtegoed.

Nadelen van een cv

In sommige gevallen is een cv echter niet de beste keuze. Gelukkig zijn er ook andere Belgische ondernemingsvormen die stuk voor stuk hun eigen voor- en nadelen kennen. De nadelen van een cv zijn hieronder weergegeven:

 • Verplicht langs te gaan bij een notaris
 • Onmogelijk alleen op te richten
 • Relatief zware juridische en administratieve verplichtingen
 • Relatief zware boekhoudkundige verplichtingen
 • Risico op ontbinding van rechtswege bij ontbreken coöperatief karakter
 • Verregaand formalisme
 • Niet langer geschikt voor groepering beroepsbeoefenaars.

Boekhouding cv

Indien je opteert voor een cv, ben je automatisch verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. In tegenstelling tot een eenmanszaak kan je dus niet opteren voor de vereenvoudigde boekhouding.

De dubbele boekhouding laat zich kenmerken door het feit dat elke boeking een tegenboeking kent. Een inkomende factuur resulteert immers in een schuld die later in een betaling kan uitmonden. In de praktijk zorgt dat vaak voor verwarring en onzekerheid, waardoor veel cv’s een boekhouder inschakelen. Weet echter dat dat niet verplicht is en dat je perfect zelf jouw boekhouding kan voeren.

Opteer je voor dat tweede? Dan kies je maar beter voor een boekhoudprogramma dat afgestemd is op de bijzonderheden die de cv kenmerken. Zo weet je zeker dat het boekhoudprogramma je zal helpen te voldoen aan de verregaande administratieve verplichtingen. Kijk in ons overzicht met boekhoudprogramma’s en ga op zoek naar een boekhoudprogramma dat past bij jouw cv.