Van de verplichte Dimona-aangifte hebben de meeste werkgevers waarschijnlijk al gehoord. Maar daarnaast is een Belgische werkgever ook verplicht om een zogenaamde DmfA-kwartaalaangifte in te dienen. Meestal zal het sociaal secretariaat de DmfA-kwartaalaangifte in orde brengen. Maar in feite is het zelf indienen van zo’n DmfA-kwartaalaangifte niet eens zo moeilijk.

Wat is een DmfA-kwartaalaangifte?

De DmfA-kwartaalaangifte is sinds 2003 de vervanger van de vroegere RSZ-kwartaalaangifte. Het is een verplichte aangifte die elke werkgever elk kwartaal moet doen. In de DmfA-kwartaalaangifte geeft de werkgever de arbeidstijdgegevens van zijn werknemers door aan de RSZ, net zoals de loongegevens. Het gaat om geïndividualiseerde gegevens.

Waarvoor dient de DmfA-kwartaalaangifte?

DmfA is de afkorting van Décalaration multifoctionelle – multifunctionele Aangifte. Dat geeft meteen ook aan dat de gegevens van de DmfA-kwartaalaangifte voor een veelvoud aan redenen worden gebruikt. In essentie moet de DmfA-kwartaalaangifte duidelijk maken hoeveel socialezekerheidsbijdragen de werkgever aan de RSZ moet betalen.

Daarnaast heeft de DmfA-kwartaalaangifte een administratieve vereenvoudiging tot doel. De geïndividualiseerde gegevens worden immers naar alle andere betrokken instellingen doorgestuurd die niet elk apart de gegevens moeten opvragen. Wanneer een werknemer vervolgens ziek wordt, werkloos wordt of om een andere reden een beroep moet doen op de sociale zekerheid, zijn alle gegevens meteen beschikbaar voor alle diensten. Zij kunnen vervolgens meteen de nodige uitkeringen berekenen. De gegevens van de DmfA-kwartaalaangifte worden gebruikt voor de berekening van uitkeringen en toelagen voor de werkloosheid, de kinderbijslag, de jaarlijkse vakantie, de pensioenen, de ziekteverzekering en de beroepsrisico’s (Fedris).

Wie moet de DmfA-kwartaalaangifte doen?

Veel werkgevers laten de DmfA-kwartaalaangifte doen door een erkend sociaal secretariaat of door een andere dienstverrichter waarmee ze een overeenkomst hebben gesloten. De DmfA-kwartaalaangifte mogen ze echter ook zelf doen.

Hoe een DmfA-kwartaalaangifte doen?

Er zijn twee manieren om als werkgever een DmfA-kwartaalaangifte te doen. De DmfA-kwartaalaangifte kan je doen via de portaalsite van de Sociale Zekerheid waar je de gegevens manueel moet inputten. Wanneer je veel personeel in dienst hebt of veel aangiften moet doen, is dit echter veel te omslachtig. Daarom is er ook de mogelijkheid voorzien om de aangiften via een FTP- of SFTP-batch in te dienen. Dat is hoe in de praktijk ook de sociale secretariaten de DmFA-kwartaalaangiftes indienen.

DmfA-kwartaalaangifte indienen via de portaalsite van de Sociale Zekerheid

Hiervoor surf je naar de portaalsite van de Sociale Zekerheid, te bereiken via socialsecurity.be. Het invullen van de gegevens gaat heel eenvoudig, omdat de personeelslijst automatisch wordt opgemaakt op basis van de eerdere Dimona-aangiften. Wanneer er in het DmfA-portaal met andere woorden een personeelslid ontbreekt, moet je eerst via Dimona de nodige gegevens inputten.

Als alle personeelsleden zijn weergegeven, put je de nodige gegevens in. Het netto te betalen bedrag wordt vervolgens automatisch berekend. Ook eventuele verminderingen worden via de portaalsite berekend, waarvoor jij enkel de nodige vakjes in de DmfA-kwartaalaangifte moet aanvinken.

Na het indienen van de DmfA-kwartaalaangifte krijg je een ticketnummer toegekend en ontvang je een pdf-bestand dat als ontvangstbewijs geldt. Het ontvangstbewijs en ticketnummer houd je bij voor de toekomstige communicatie met de RSZ.