Een documentair krediet wordt ook wel eens een letter of credit genoemd (L/C). Het moet vooral sleutelen aan het vertrouwen bij internationale transacties. Het resulteert dan ook in een aantal voordelen voor zowel koper als leverancier. Anderzijds gaat er ook een prijskaartje verscholen achter het documentair krediet.

Wat is een documentair krediet (L/C)?

Een documentair krediet of een letter of credit (L/C) is een vorm van kredietopening waarbij een kredietverstrekker aangeeft een leverancier te betalen indien de leverancier een aantal documenten voorlegt. De geleverde goederen of diensten worden niet gecontroleerd op vlak van conformiteit. De kredietverstrekker zal enkel nagaan of de vereiste documenten conform kunnen worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een handelsfactuur, een certificaat van oorsprong, een luchtvrachtbrief en de nodige verzekeringsdocumenten.

Het documentair krediet staat los van het onderliggend contract en de kredietverstrekker is er niet door gebonden. Het waarborgt enkel de betaling van de leverancier indien de nodige documenten worden voorgelegd.

Betalingsvoorwaarden bij een documentair krediet

Aan een documentair krediet worden een aantal betalingsvoorwaarden gekoppeld. In principe zijn er drie sets betalingsvoorwaarden die veelvuldig voorkomen:

  • Documentair krediet op zicht: De leverancier ontvangt de betaling na het voorleggen van de overeengekomen documenten. Hierbij zal de bank de rekening van de koper debiteren en, na betaling, de ontvangen documenten overhandigen;
  • Documentair krediet op termijn: Hierbij ontvangt de leverancier een belofte tot betaling die, na het verstrijken van een vooraf overeengekomen termijn, in een effectieve betaling resulteert. De koper krijgt met andere woorden uitstel van betaling maar ontvangt de overgelegde documenten ook pas na het verstrijken van de overeengekomen termijn;
  • Documentair krediet tegen acceptatie: Hierbij trekt de leverancier een wissel op de confirmerende bank die de wissel op de vervaldag zal betalen. Echter kan de leverancier de wissel voortijdig verdisconteren. Voor de koper geldt hetzelfde als bij een documentair krediet op termijn.

Voordelen van een documentair krediet

Het documentair krediet introduceert een aantal voordelen voor zowel de leverancier als de koper. Zo ontvangt de leverancier zekerheid van betaling volgens de overeengekomen voorwaarden. Hiernaast gelden internationale UCP-regels waardoor het documentair krediet ideaal is voor internationale leveranciers of klanten. De verkoper heeft bovendien de mogelijkheid om de wissel te verdisconteren (documentair krediet tegen acceptatie). Ook de koper mag rekenen op extra zekerheid met betrekking tot de levering en ontvangt eventueel uitstel van betaling.

Nadelen van een documentair krediet

Aan het documentair krediet kleeft ook een belangrijk nadeel: het prijskaartje. Het gaat immers om een vrij dure kredietvorm en het werkt bovendien trager dan alternatieven zoals het documentair incasso. Hiernaast zorgt het voor een administratieve last terwijl de garantie beperkt is tot de voorlegging van kredietconforme documenten. Maar het is niet omdat de documenten kredietconform zijn dat dat ook van de geleverde goederen of diensten kan worden gezegd.

Documentair incasso kan interessanter zijn

Het documentair krediet biedt een aantal interessante voordelen maar is soms nogal duur en omslachtig. Eventueel is een documentair incasso dan ook interessanter. Dat is vooral het geval indien er reeds een vorm van vertrouwen bestaat tussen koper en verkoper en indien het bezit van de goederen pas na de betaling of acceptatie wordt overgedragen. Jouw bankier kan jou hierover informeren en de nodige afwegingen voor jou maken.