Als jij een goed plan hebt gemaakt, dien je nog na te gaan of het haalbaar is. Dat wil zeggen: of jij kan leven van je eigen onderneming. Om dit te achterhalen, dien je een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of uit te laten voeren. Het Startkompas van het VLAIO is een grote hulp bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, maar vaak blijft het wel interessant om ook externe hulp en advies aan te wenden. Hieronder lees je wat een haalbaarheidsonderzoek is en hoe je het uitvoert.

Wat is een haalbaar project?

Een haalbaar project is een project waarbij het mogelijk is om de zogeheten doodpuntomzet te realiseren. Dat wil zeggen dat je voldoende omzet realiseert om alle kosten te dekken, inclusief je eigen bezoldiging. Als blijkt dat een project niet haalbaar is, kan dat door interne of externe factoren worden veroorzaakt. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de gewenste locatie, de voorziene openingsuren, het voorziene team en dergelijke meer. Externe factoren zijn de concurrentie en de afzetmarkt. Zowel intern als extern is er vaak wel ruimte om wat bij te sturen, bijvoorbeeld door andere openingsuren te voorzien of door zich voldoende te onderscheiden van de concurrentie.

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

Om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, dien je verschillende dingen te doen. Zo dien je eerst de kosten en noodzakelijke investeringen in kaart te brengen. Bepaal ook welk ondernemersloon jij wil verdienen en wat jij nodig hebt om van te leven. Vervolgens kan je nagaan wat de doodpuntomzet is. Ten slotte ga je na of je de doodpuntomzet kan behalen. Daarvoor zijn financiële prognoses belangrijk. Als het niet mogelijk is om de doodpuntomzet te behalen, zoek je naar manieren om de doodpuntomzet te verlagen of om de inkomsten te verhogen.

Hulp bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

Als je een boekhouder of een accountant hebt, zal hij of zij graag helpen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit is uiteraard een betaalde dienst. Als gratis alternatief kan je het Startkompas gebruiken dat door het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) is ontwikkeld. Dat is een xlsx-bestand om de haalbaarheid over een periode van twee jaar of vijf jaar te berekenen. Het Startkompas bestaat uit een beschrijvend luik, een financieel luik en een kasplan. Op basis van het Startkompas bepaal je onder meer de doodpuntomzet en kom je snel te weten of je project al dan niet haalbaar is.

Daarnaast biedt het VLAIO coaching- en adviestrajecten aan voor (startende) ondernemers. Op de website van het VLAIO is hierover meer informatie te vinden. Voor ondernemende jongeren en studenten zijn er vaak extra mogelijkheden. In verschillende studentensteden zijn er ondernemende ecosystemen. Je kan bijvoorbeeld veilig starten via een jeugdhuizencoöperatieve.

Specifiek voor de culturele en creatieve sectoren is Kopiloot dan weer een optie. Kopiloot is in de eerste plaats een online databank van zakelijke dienstverleners die klaarstaan voor ondernemers in deze sectoren. Het is bedoeld als aanvulling op het gratis advies dat reeds via het Cultuurloket en via Flanders DC te verkrijgen is.