Een LEI-code (Legal Entity Identification) is een unieke identificatiecode voor alle entiteiten die op de financiële markten handelen. Transacties op deze markten worden telkens met behulp van een LEI-code aan de tegenpartij gekoppeld. Het aanvragen van een LEI-code is verplicht voor bedrijven die actief zijn op de financiële markt. De LEI-code is bovendien jaarlijks te vernieuwen.

Waarom is een LEI-code verplicht?

Een LEI-code is verplicht voor ondernemingen, verenigingen en organisaties die handelen op de financiële markten. Het maakt daarbij niet uit of je nu af en toe eens een aandeeltje koopt en verkoopt of een beursgenoteerde topper bent, een LEI-code is nodig om transacties uit te kunnen voeren. Ook verenigingen die aandelen, obligaties, staatsbons, warrants en andere financiële producten willen verhandelen, moeten over een LEI-code beschikken. De LEI-code wordt door regelgevers gebruikt voor het toezicht op de financiële markten en verbindt dus ondernemers, regelgevers en de financiële markten.

De LEI-code is ingevoerd na de financiële crisis. Na deze crisis heeft men verregaande maatregelen getroffen, waaronder de invoering van de LEI-code, waardoor het eenvoudiger is geworden om transacties te volgen en waardoor de markt transparanter en veiliger is geworden.

Hoe ziet de LEI-code eruit?

De LEI-code is gestandaardiseerd en bestaat steeds uit een combinatie van twintig cijfers en letters met een eigen betekenis.

Nummer (cijfers en letters) Betekenis
1 tot en met 4 Identificatie van de LOU (voor Xerius is dit bijvoorbeeld 6994)
5 en 6 Waarde 0
7 tot en met 18 Uniek nummer voor elke entiteit
19 en 20 Verificatie-id (controlekarakters)

Hoe bekom ik een LEI-code?

Wie een LEI-code wil bekomen, moet een beroep doen op GLEIF-geaccrediteerde (Global Legal Entity Identifier Foundation) LOU’s (Local Operating Unit for issuing LEI’s). Er zijn verschillende partijen op de markt actief. Sommige socialeverzekeringsfondsen zijn ook geaccrediteerd en kunnen dit voor je regelen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Xerius. Aan het aanvragen en hernieuwen van een LEI-code zijn kosten verbonden. Bij Xerius kost het aanvragen van een LEI-code bijvoorbeeld 89 euro (excl. btw). Voor het hernieuwen van de LEI-code betaal je 59 euro (excl. btw). Wil je een LEI-code aanvragen? Dan dien je de LOU bepaalde informatie te bezorgen:

  • Gegevens van de onderneming (naam, adres en ondernemingsnummer)
  • Eventueel een kopie van de volmacht
  • Een bewijsstuk voor ondernemingen die moederondernemingen hebben, bijvoorbeeld een geconsolideerde jaarrekening

Houd er rekening mee dat elke LOU voor een of meerdere landen erkend is. Voor entiteiten in verschillende landen zal je mogelijk bij verschillende LOU’s moeten aankloppen. De LEI-code moet bovendien jaarlijks worden vernieuwd, want anders zal het inactief worden gesteld. Deze vernieuwing is essentieel om te garanderen dat alle gegevens relevant zijn. Het is ook mogelijk om een meerjarenvernieuwing te laten uitvoeren. Men zal dan telkens de gegevens controleren en instaan voor de vernieuwing.

In de praktijk bevat iedere LEI minstens informatie over het land van registratie, het geregistreerde adres, de officiële naam van de rechtspersoon, de codes voor de weergave van landsnamen, de datum van de eerste LEI-toekenning, de datum van de laatste bijwerking en de datum van afloop. Als een LEI-code is vervallen, kan het op elk moment terug worden hernieuwd.