Een sectorfonds is een fonds dat is opgericht om het algemene belang van een bepaalde sector te behartigen. Sectorfondsen worden deels gefinancierd door de overheid en deels door verplichte afdrachten die zowel de werknemers als de bedrijven doen. Naast de sectorale belangenbehartiging, hebben sectorfondsen vaak nog allerlei andere functies. Het organiseert bijvoorbeeld vormingsactiviteiten voor de werknemers in de sector.

Functies van een sectorfonds

Sectorfondsen organiseren vaak acties, activiteiten en vormingsmomenten. Op basis hiervan zorgt men ervoor dat er binnen de sector voldoende goed geschoolde werknemers zijn. Dat komt zowel de werknemers als de sector ten goede. De vormingen, acties en activiteiten zijn dan ook niet alleen gericht naar de werknemers die al in de sector actief zijn, maar ook naar leerlingen, schoolverlaters en werkzoekenden.

Sectorale acties kunnen diverse vormen aannemen. Veelal gaat het over informeren, adviseren en het aanreiken van instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsplannen, databanken en didactisch materiaal.

Afspraken met de Vlaamse overheid

Met de Vlaamse overheid, die bijdraagt aan de financiering van de sectorfondsen, worden er sectorconvenants gesloten. Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en het sectorfonds. In het sectorconvenant engageert het sectorfonds zich om bepaalde engagementen op te nemen, bijvoorbeeld voor wat levenslang leren of diversiteit betreft. Zo zal men bijvoorbeeld acties organiseren die diversiteit binnen de sector bevorderen.

Een voorbeeld hiervan is het Sectorconvenant 2021 – 2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van sector Vastgoed (PC 323). In dit sectorconvenant verbindt de vastgoedsector zich om doelgerichte acties uit te voeren met betrekking tot het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.

Overzicht van sectorfondsen in België

In ons land zijn er talloze sectorfondsen actief die allen hun eigen acties organiseren en eigen sectorconvenants afsluiten. Ze allemaal bespreken is onbegonnen werk. Hieronder is een overzicht van de sectorfondsen weergegeven en klik je gemakkelijk door naar hun websites waar je meer informatie vindt.

Sector Sectorfonds
Audiovisuele sector Mediarte
Autosector EDUCAM
Arbeiders (PC100) OpFo100
Bedienden (PC200) Cevora
Begrafenisondernemingen Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen
Betonindustrie Sociaal Fonds van de Betonindustrie
Bezoldigd personenvervoer Sociaal Fonds Bus & Car en Sociaal Fonds Taxi & VVB
Brandstoffenhandel Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen
Bouwsector Constructiv
Diamantnijverheid Fonds voor de Diamantnijverheid
Detailhandel Sociaal Fonds N° 201, Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken en Sociaal fonds voor warenhuizen
Dienstencheques Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques
Elektriciens Volta
Glassector Verbond van de Glasindustrie
Grafische sector GRAFOC
Groene sector EDUplus
Horecasector Horeca Forma
Houtsector Woodwize
Internationale handel Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
Kappers, fitness en schoonheidszorg Febelhair, Fitness.be en Besko
Lokaal bestuur Diverscity
Metaalsector mtech+
Monteerders en kraanverhuurbedrijven Vzw Montage
Papier- en kartonverwerking Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid
Scheepvaartsector Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart
Scheikundige nijverheid Co-valent en Demografiefondsdémographie
Social profitsector VIVO
Textielsector Cobot en IVOC
Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens SFTL
Uitzendsector Travi
Vastgoedsector Fonds323
Verhuis en meubelbewaring Sociaal Fonds Verhuizingen
Vermakelijkheidsbedrijven Podiumkunsten
Voedingssector Alimento en Social Fonds 119
Vrije beroepen Liberform