Het Erasmusprogramma kenen velen wel van de studenten die tijdelijk leven en studeren in een vreemd land. Het Erasmusprogramma is er echter niet alleen voor studenten, maar ook voor startende ondernemers. Het Erasmusprogramma voor ondernemers geeft starters de mogelijkheid om tot zes maanden lang ervaring op te doen bij een kmo in een ander EU-land.

Doel van het Erasmusprogramma voor ondernemers

Het hoofddoel van het Erasmusprogramma voor ondernemers is om starters de kans te bieden om ervaring op te doen bij een ervaren ondernemer. Hier moeten ze leren hoe zo’n ondernemer succesvol een bedrijf opstart en runt. Daarbij kan de Europese ondernemer ervaringen uitwisselen. Tevens vergroot het Erasmusprogramma voor ondernemers de netwerkmogelijkheden en vergemakkelijkt het de toegang tot nieuwe markten. En net zoals het Erasmusprogramma voor studenten draagt het ook nog eens bij aan de Europese identiteit.

Voorwaarden voor het Erasmusprogramma voor ondernemers

Het Erasmusprogramma voor ondernemers is voorbehouden voor starters en jonge kmo’s. Het gaat om mensen die van plan zijn om een eigen onderneming op te zetten of die minder dan drie jaar actief zijn. Zij gaan vervolgens aan de slag bij een kmo in een andere lidstaat. Deze gastondernemer moet dan weer gedurende meer dan drie jaar actief zijn in de EU en moet aan de Europese kmo-definitie voldoen. Onder een aantal voorwaarden komen echter ook vzw’s in aanmerking voor het Erasmusprogramma voor ondernemers.

De startende ondernemer zal gedurende een tot zes maanden ervaring opdoen in een of meerdere gebieden, zoals doeltreffend plannen, financieel en operationeel beheer, ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten, verkoop en marketing. Daarnaast komt de nieuwe ondernemer meer te weten over de Europese kmo-ondersteuning, de Europese normalisatie, de Europese interne markt en de Europese handelswetgeving. De periode van een tot zes maanden mag worden opgesplitst in verschillende aaneengesloten periodes van minimaal een week.

Subsidie bij het Erasmusprogramma voor ondernemers

De financiële steun bestaat uit een vergoeding voor de reis- en verblijfskosten in het buitenland. Het bestaat uit een bedrag dat afhankelijk is van het land van verblijf. Het is het lokale aanspreekpunt waarmee een overeenkomst is gesloten, dat de financiële steun uitbetaalt. Het lokale aanspreekpunt is een instantie die door de Europese Commissie is geselecteerd en die de startende ondernemer gedurende het traject zal begeleiden.

Voor een traject in Albanië ontvangt men bijvoorbeeld € 530 per maand, terwijl het bij een traject in Denemarken om € 1.100 per maand gaat. Voor gehandicapte ondernemers kunnen deze bedragen verder worden opgetrokken. Deze bedragen worden maandelijks berekend in functie van de totale kosten van levensonderhoud in het land van verblijf en kunnen dus wijzigen.

Erasmusprogramma voor ondernemers aanvragen

Neem hiervoor contact op met het Agentschap Innoveren & Ondernemen of schrijf jezelf rechtstreeks in via de website van Erasmus for Young Entrepreneurs. Hier vind je ook meer informatie over het Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers. Nadat de aanvraag is geaccepteerd, krijg je toegang tot een database met ondernemers. Daar kan je maximaal vijf voorstellen aanbrengen. Nadien wordt er een kwaliteitsverbintenis opgesteld met een beschrijving van het werk- en leerproject.