Eerder benoemden we het Impulskrediet reeds als een van de oplossingen om startkapitaal voor een onderneming te vinden. Onder voorwaarden kan het Impulskrediet namelijk worden gebruikt ter financiering van de eigen inbreng die benodigd is voor de Startlening. Het kan ook door bestaande ondernemers worden aangewend. Het Impulskrediet is een microkrediet van Hefboom, een vzw die zich inzet voor een solidaire economie. Het microkrediet is er voor micro-ondernemers die geen of moeilijk toegang krijgen tot bankkrediet. Het te lenen bedrag is beperkt en er zijn nog een aantal andere voorwaarden van toepassing.

Kenmerken van het Impulskrediet

Het Impulskrediet is een microkrediet van maximaal 25.000 euro. De lening wordt toegekend met een looptijd van maximaal vijf jaar en aan een rentevoet van 7%. De terugbetaling moet gebeuren door middel van constante maandelijkse aflossingen.

Het Impulskrediet beperkt zich tot micro-ondernemers die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. Het kan hierbij zowel gaan om rechtspersonen als om zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Ook starters, al dan niet met eigen inbreng, komen in aanmerking voor het Impulskrediet, net zoals mensen die in bijberoep willen starten, die een zaak willen overnemen of die het als eigen inbreng voor de Starterslening willen gebruiken. Voor de Starterslening is er namelijk een eigen inbreng vereist. Het te lenen bedrag is daarbij afhankelijk van deze eigen inbreng.

Bij het Impulskrediet wordt er ook voorzien in gratis begeleiding door vrijwillige coaches en dit gedurende een periode van twee jaar. Deze coaches staan je op verschillende domeinen bij en geven concrete tips. Ook bij problemen staan ze voor je klaar.

Soepele voorwaarden voor het Impulskrediet

Bij de beoordeling wordt enkel rekening gehouden met de (financiële) plannen van de ondernemer of de kandidaat-ondernemer. Men houdt hier geen rekening met andere zaken, zoals een jeugdige leeftijd, het huidige statuut, een voorgaand faillissement enzovoort. Dit zijn stuk voor stuk zaken waar de bank wel rekening mee houdt en waardoor bankfinanciering kan worden geweigerd.

Bovendien wordt er geen borg gevraagd, maar hierop bestaat een uitzondering voor derden die zelf een financieel voordeel genieten van de onderneming. Hier kan een borg worden gevraagd, hoewel dit in de praktijk heus niet altijd zal gebeuren.

De voorwaarden zijn met andere woorden behoorlijk soepel. Wel wordt er een eenmalige solidariteitspremie aangerekend. Deze solidariteitspremie bedraagt 5% van het geleende bedrag, met een maximum van 1.000 euro en een minimum van 250 euro.

Aanvragen van het Impulskrediet

De aanvraag van het Impulskrediet kan via het contactformulier op de website www.impulskrediet.be. De vzw Hefboom zal vervolgens nagaan of de onderneming in aanmerking komt voor een microkrediet en contact met je opnemen. Via deze website kan je ook simuleren hoeveel je maandelijks zal moeten terugbetalen.

Na de ondertekening van het contract kan het krediet gedurende drie maanden worden opgenomen. Nadien is er een vrijstellingsperiode van drie maanden, te beginnen vanaf de eerste maand van de opname, waarbij er nog geen aflossingen of betalingen moeten gebeuren. Nadien moet het Impulskrediet maandelijks worden terugbetaald. Voor kredieten die als eigen inbreng voor de Startlening worden gebruikt, geldt een afwijkende regeling.