Sinds 2017 investeert Toerisme Vlaanderen jaarlijks in de thematische oproep Iedereen Verdient Vakantie. Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft het dan ook aan: eenieder heeft recht op vrije tijd en vakantie. Toch is vakantie in de praktijk niet voor iedereen mogelijk, zeker als de financiële middelen ontbreken of de gezondheidstoestand het niet toestaat. Het Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie biedt financiële ondersteuning aan projecten die oplossingen voor vakantiedrempels zoeken. Het gaat daarbij niet alleen om financiële drempels, maar bijvoorbeeld ook om culturele drempels, medische drempels of toegankelijkheidsdrempels.

Wie komt in aanmerking voor het Impulsprogrammaimpulsprogramma Iedereen verdient vakantieIedereen Verdient Vakantie?

Het Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie richt zich op Vlaamse en Brusselse rechtspersonen die oplossingen zoeken voor vakantiegangers die drempels ondervinden. Naast private rechtspersonen en vzw’s komen ook volgende instanties in aanmerking voor de subsidie:

  • Gemeentebesturen en de autonome bedrijven van gemeentebesturen
  • Provinciebesturen en de autonome bedrijven van gemeentebesturen
  • De Vlaamse gemeenschapscommissie
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
  • Publieke rechtspersonen
  • Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waaraan de Vlaamse overheid, een provincie, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een gemeente deelneemt
  • Een samenwerkingsverband van bovenstaande aanvragers

Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, komen niet in aanmerking voor het Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie. Om steun te kunnen genieten, moeten de projecten bovendien specifieke doelstellingen dienen:

  • Inzetten op vernieuwende manieren om drempels in de vakantieketen weg te werken
  • Overdragen van goede praktijkvoorbeelden om drempels in de vakantieketen weg te werken

Ten slotte moet het project minimaal 5.000 euro kosten.

Het indienen van aanvragen is op dit moment niet mogelijk. De aanvraagprocedure bij de vorige oproep is op 11 juni 2020 afgelopen. Toerisme Vlaanderen heeft echter aangegeven dat er ook in 2021 een nieuwe oproep zal komen. Daarover zal later nog worden gecommuniceerd. Wellicht zijn de voorwaarden en de doelstellingen identiek, maar dat valt op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

Steunomvang van het Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie

Toerisme Vlaanderen voorziet in een steun van 75% van de kosten die voor betoelaging in aanmerking komen, met een maximale toegelaten subsidie van 50.000 euro. In de praktijk lopen de toegekende subsidies sterk uiteen, gaande van 8.435 euro (OCMW Lievegem, voor het project ‘A trip down Memory Lane’) tot en met de maximaal toegelaten subsidie van 50.000 euro (Gezinsvakantie-Familiatours vzw, voor het project ‘Personen met een voedselallergie verdienen ook een mooie vakantie’).

Om de subsidie te krijgen, moet onder meer een eindrapport worden opgesteld en dienen uitgaven op de correcte manier te worden verantwoord. De modaliteiten zijn terug te vinden op de website van Toerisme Vlaanderen.

Andere projecten en steunprogramma’s van Toerisme Vlaanderen

Naast het jaarlijks terugkerende Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie organiseert Toerisme Vlaanderen vaak nog allerlei extra projecten, zoals het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken (2015 en 2016), het impulsprogramma Toeristische Hefboomprojecten, het Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog enzovoort. Voor actoren in de toeristische sector is het dan ook aan te raden om de jaarlijkse oproepen telkens door te nemen. Op de website van Toerisme Vlaanderen is hier meer informatie over te vinden.