Het VAPZ is voor de zelfstandige in hoofdberoep een fiscaal vriendelijke manier om te sparen voor het pensioen. Maar steeds vaker tracht de verzekeraar toch eerder het Sociaal VAPZ aan te raden. Dat zou immers in een nog groter fiscaal voordeel resulteren. En dat is ook waar. Maar zo’n Sociaal VAPZ verschilt toch van het gewoon VAPZ en dus maak je maar beter de vergelijking.

Wat is het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal VAPZ)?

Het Sociaal VAPZ is in feite een uitbreiding op de klassieke VAPZ-formule. Ook met een Sociaal VAPZ leg je met andere woorden appeltjes aan voor de pensioendorst. Echter gaat een Sociaal VAPZ nog een stapje verder en is het meer dan alleen een vorm van pensioensparen. Het biedt immers een aantal extra sociale voordelen. Het gaat om een bijkomende bescherming voor arbeidsongeschiktheid of bij ernstige ziekten, denk bijvoorbeeld aan de verdere VAPZ-premiefinanciering en het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsrente.

De exacte inhoud van de solidariteitswaarborgen verschilt van verzekeringscontract tot verzekeringscontract. Bij sommige verzekeraars zijn er bijvoorbeeld nog een aantal extraatjes zoals een aanvullende vergoeding bij moederschapsrust.

Voor wie is het Sociaal VAPZ geschikt?

In de basis gelden hier dezelfde voorwaarden als voor het klassieke VAPZ. Zo is het Sociaal VAPZ geschikt voor:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep;
 • De meewerkende echtgenoot of echtgenote;
 • Zelfstandigen in bijberoep vanaf het vierde volledige jaar van zelfstandige activiteit indien de zelfstandige minimaal de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

Bovendien gelden er mogelijks nog twee extra vereisten:

 • Medische acceptatie na de invulling van een medische vragenlijst en mits de eventuele opvraging van extra medische informatie;
 • Leeftijdsvoorwaarde: instappen is enkel mogelijk tot een vastgelegde leeftijd.

Fiscaliteit van het Sociaal VAPZ

Net zoals het klassieke VAPZ zijn de gestorte premies beroepskosten en dus fiscaal aftrekbaar. Bovendien hoef je er geen sociale bijdragen op te betalen. In tegenstelling tot bij het klassieke VAPZ kan je echter (cijfers: inkomstenjaar 2019) tot 9,4% (i.p.v. 8,17%) van de beroepsinkomsten storten met een absoluut maximum van €3.747,19 (i.p.v. €3.256,87). Je zal jaarlijks een attest ontvangen waarop de fiscaal aftrekbare premie is weergegeven.

Voordelen van het Sociaal VAPZ

De keuze voor een Sociaal VAPZ heeft ten opzichte van het klassieke VAPZ een aantal voordelen te bieden:

 • Tot 9,4% van de beroepsinkomsten storten: nog groter fiscaal voordeel;
 • Grotere impact op de te betalen sociale bijdragen;
 • Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit;
 • Eventuele aanvullende vergoedingen;
 • Zekerheid van de betaling van VAPZ-premies.

Nadelen van het Sociaal VAPZ

Hoewel het Sociaal VAPZ een aantal belangrijke voordelen te bieden heeft, kent het ook een aantal nadelen:

 • Een deel van de gestorte premies zijn solidariteitsbijdragen en worden niet gebruikt voor pensioenopbouw. Zij gaan verloren indien je de verzekering nooit hoeft aan te spreken;
 • Medisch niet altijd mogelijk om in te stappen;
 • De instapleeftijd is beperkt;
 • De uitbetalingsvoorwaarden zijn strikt (bv. langdurig eigen-risicotermijn);
 • Om optimaal gebruik te maken van het fiscaal voordeel moet je natuurlijk ook meer storten;
 • Fiscaal minder interessant bij beperkte inkomsten (< minimumdrempel zelfstandige in hoofdberoep).