Een ontslagen werknemer heeft in sommige gevallen recht op outplacementbegeleiding. Via deze outplacementbegeleiding moet de werknemer eenvoudiger een nieuwe job vinden. Zeker bij oudere werknemers blijkt dit waardevol te zijn. In principe is het de ex-werkgever die de outplacementbegeleiding moet betalen, maar in sommige gevallen komt de VDAB gedeeltelijk of volledig tussen in de outplacementkosten.

Verplicht outplacement aanbieden

In ons land bestaat er een uitgebreid wettelijk kader omtrent outplacementbegeleiding. Bij outplacementbegeleiding worden ontslagen of ontslagnemende werknemers geholpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het starten van een zelfstandige activiteit. Outplacementbegeleiding omvat onder meer sollicitatietraining en psychologische begeleiding, maar ook andere zaken als administratieve hulp.

Elke werknemer die niet ontslagen is om een dringende reden én die een opzeggingstermijn of -vergoeding heeft van minstens dertig weken heeft recht op outplacementbegeleiding op kosten van de werkgever. Als de opzeggingstermijn of -vergoeding minder is dan dertig weken, komen werknemers alleen in aanmerking als ze minstens 45 jaar oud zijn, minstens een jaar ononderbroken bij de werkgever hebben gewerkt, nog niet pensioengerechtigd zijn, onvrijwillig worden ontslagen, er geen sprake is van een dringende reden en indien het om een werknemer uit de privésector gaat.

De werkgever is verplicht om via een aangetekende brief outplacementbegeleiding aan te bieden. De werknemer kiest zelf of hij al dan niet op dit aanbod ingaat en heeft een maand de tijd om te beslissen.

Tussenkomst in de outplacementkosten van de werkgever

Door outplacementbegeleiding te verplichten, wil de wetgever dat werknemers sneller een nieuwe job vinden en wijst het de werkgever op zijn verantwoordelijkheden. Voor de begroting is het beter dat mensen niet te lang werkloos zijn. De outplacementkosten van de werkgever kunnen echter hoog oplopen, zeker als er veel ontslagen vallen. Dit laatste gebeurt bovendien vaak bij ondernemingen die in financieel moeilijk vaarwater zitten en die een herstructurering ondergaan. De outplacementverplichting zou hen finaal onderuit kunnen halen en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom komt de VDAB in sommige gevallen tussen in deze outplacementkosten, namelijk bij schulden en bij een herstructurering.

Tussenkomst in de outplacementkosten bij schulden

Deze tussenkomst is er voor werknemers die werkloos zijn geworden ten gevolge van een faillissement, een gerechtelijke organisatie van een onderneming, een gerechtelijke ontbinding van een vzw of een vrijwillige vereffening van een vzw.

In deze gevallen zal de VDAB zelf actie ondernemen en een outplacementkantoor zoeken en inschakelen. De outplacementkosten worden door de VDAB betaald. Gemiddeld kost dit de VDAB 2.180 euro (incl. btw) per deelnemer per begeleidingstraject.

Tussenkomst in de outplacementkosten bij een herstructurering

Deze tussenkomst is er voor werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering. Het is vereist dat de exploitatiezetel van het bedrijf in het Vlaams Gewest ligt en een herstructurering onderging. Bovendien moeten er nog steeds werknemers actief blijven en in Vlaanderen blijven werken.

De werkgever moet eerst zelf de outplacementkosten van de werknemers betalen. Op het moment dat de werknemer de outplacement krijgt, moet hij bij de VDAB zijn ingeschreven. De werknemer voegt dan ook een outplacementattest aan het dossier toe. De werkgever kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twaalf maanden na de outplacement een terugbetaling van de outplacementkosten vragen.

Het bedrag dat de VDAB betaalt, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en hoe snel de werknemer opnieuw aan het werk is. Deze bedragen zijn begrensd op de werkelijke outplacementkosten.

Leeftijd van de werknemer bij de aankondiging van de herstructurering Basisbedrag per werknemer die outplacement ontvangt Verhoging als de werknemer na drie maanden outplacement opnieuw aan het werk is Maximale vergoeding
Jonger dan 45 jaar € 360 + € 90 € 450
45 jaar of ouder € 720 + € 180 € 900