Eerder hadden we het al over verschillende manieren om startkapitaal te vinden voor je onderneming. Daarbij benoemden we naast BAN Vlaanderen en de Vlaamse winwinlening ook de microkredietinstelling microStart. Het is inderdaad zo dat de microkredieten van microStart een interessante optie kunnen zijn voor zelfstandigen en kmo’s. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is microStart?

MicroStart is een microkredietinstelling die in 2010 werd opgericht door ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), BNP Paribas Fortis en EIF (Europese Investeringsfonds). Daarnaast verleent het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) structurele steun. Het doel is om zelfstandigen en kmo’s die geen toegang hebben tot een bankkrediet toch een krediet toe te kennen om zo ondernemerschap te stimuleren. Toch focust microStart niet alleen op startende ondernemers, maar helpt het ook bestaande ondernemingen bij de financiering van bijvoorbeeld investeringen.

Wie komt in aanmerking voor een microkrediet van microStart?

Zowel zelfstandigen als kmo’s kunnen voor een microkrediet aankloppen bij microStart. De voorwaarde is wel dat ze niet in aanmerking komen voor een klassiek bankkrediet. Dit kan uiteenlopende redenen hebben. Vaak heeft men onvoldoende eigen middelen of staat men persoonlijk op de zwarte lijst. Ook mensen die momenteel uitsluitend een leefloon of een werkloosheidsuitkering hebben, hebben vaak geen toegang tot een bankkrediet. Het is een van de redenen waarom ondernemers die starten via een activiteitencoöperatie als Starterslabo ook in aanmerking komen voor een microkrediet.

Om in aanmerking te komen voor een microkrediet mag de zelfstandige niet onder een collectieve schuldregeling vallen. Gewone schuldbemiddeling is geen belemmering, net zoals een afgehandeld faillissement dat evenmin is.

Daarnaast moet de ondernemer op de volgende drie vragen positief kunnen antwoorden:

  • Is de financiering nodig voor een professionele activiteit?
  • Ben je al gestart als zelfstandige of ben je van plan om spoedig te starten als zelfstandige?
  • Zal je met je zelfstandige activiteit in België een inkomen genereren?

Ten slotte mag het microkrediet enkel voor specifieke zaken worden aangewend, namelijk:

  • Voor het testen van een idee
  • Om te investeren in bijvoorbeeld een renovatie, in voorraden, in materieel, in de overname van een zaak enzovoort
  • Om de huur en het werkkapitaal voor de eerste maanden te overbruggen
  • Voor het financieren van de administratieve opstartkosten
  • Voor het opvangen van cashflowproblemen

Wat kan ik lenen bij microStart?

Bij microStart gaat het om een microkrediet of een kleine lening. Het kredietbedrag bedraagt in principe niet meer dan 15.000 euro en er is een ondergrens van 500 euro. De looptijd is afhankelijk van het project en bedraagt niet meer dan vier jaar. Voor ondernemers die al een jaar actief zijn, is de bovengrens opgetrokken tot 25.000 euro.

Houd er rekening mee dat het om een kredietinstelling gaat en niet om een liefdadigheidsinstelling. Bij de meeste leningen betaal je naast 5% dossierkosten ook een intrestvoet van 8,95%. Daarnaast dient iemand zich voor 50% van het bedrag borg te stellen. Per uitzondering gaat men akkoord met een geldborg van 25%. Afhankelijk van de kenmerken van het project kunnen er ook andere eisen en voorwaarden gelden. Voor ondernemers die al een jaar actief zijn, bedraagt de intrestvoet 7,95% voor het gedeelte boven 15.000 euro.

Voor mensen die omwille van religieuze geloofsovertuigingen geen intrest mogen betalen, is er wel een uitzondering mogelijk. Zij hoeven dan geen intrest te betalen. Dit wordt dan gecompenseerd door hogere dossierkosten.