Met de PMV-langetermijnleningen wil de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) grotere kmo’s met groeiplannen zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doet het aan de hand van leningen die tot 15 miljoen euro kunnen oplopen. De looptijd van deze leningen kan tot tien jaar bedragen en de rente tot 4%. Er zijn uiteenlopende modaliteiten mogelijk, zoals een integrale terugbetaling op de laatste vervaldag of aflossingsschema’s met een gratieperiode. Voor deze PMV-langetermijnleningen heeft PMV, in samenwerking met de EIB (Europese Investeringsbank), een platform opgezet.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de PMV-langetermijnlening

De PMV-langetermijnleningen zijn er voor grotere kmo’s met groeiplannen. Deze kmo’s dienen aan een aantal eisen te voldoen. In de eerste plaats dienen ze een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest te hebben of moeten ze in Vlaanderen toegevoegde waarde creëren, bijvoorbeeld door voor werkgelegenheid te zorgen. Daarnaast moeten ze een track record van positieve cashflows kunnen voorleggen en over een evenwichtig managementteam beschikken. Het kunnen voorleggen van een goed businessplan is eveneens noodzakelijk, net als de aanwezigheid van groeiperspectieven en het hebben van een solide marktpositie.

De langetermijnleningen zijn er vooral om de groei van bedrijven te financieren. In het kader van dit groeiperspectief kunnen ze voor verschillende doeleinden worden aangewend. De PMV-langetermijnleningen kunnen dan ook volgende doelen dienen:

  • Het financieren van materiële, immateriële en financiële investeringen
  • Het financieren van bedrijfskapitaalbehoeften voor de uitbouw van de activiteiten
  • Het financieren van overnames in het kader van familiale overdrachten

Deze leningen kunnen echter niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onder andere het herfinancieren van bestaande leningen of het financieren van MBI’s/MBO’s (management buy-ins en management buy-outs) behoren niet tot de mogelijkheden.

Kenmerken van de PMV-langetermijnleningen

Via de PMV-langetermijnleningen kunnen bedrijven tot 15 miljoen euro lenen. De ondergrens is vastgelegd op 5 miljoen euro. Er geldt een maximale schuldgraad van 3,5 keer de EBITDA en de leningen hebben een looptijd van minstens vijf jaar en hoogstens tien jaar. De rente kan variabel of vast zijn en schommelt tussen 2 en 4%. Verder stelt men zich flexibel op en is het mogelijk om een aflossingsvrije periode te voorzien. Ook een bulletkrediet, waarbij de integrale terugbetaling op de vervaldag plaatsvindt, behoort tot de mogelijkheden.

Hoe dan ook zijn de PMV-langetermijnleningen er enkel om in een deel van de financieringsbehoefte te voorzien. Er zal dus altijd sprake zijn van cofinanciering met andere investeerders, managers, aandeelhouders, banken en dergelijke meer. Via de PMV-langetermijnleningen wordt aan maximaal 50% van de financieringsbehoefte voldaan.

Verschillen met de PMV-bedrijfslening

De PMV biedt Vlaamse ondernemingen verschillende oplossingen aan. De PMV-langetermijnlening mag niet worden verward met de PMV-bedrijfslening. De PMV-langetermijnleningen richt zich vooral op grotere kmo’s met groeiplannen die op lange termijn bedragen tot 15 miljoen euro willen lenen. Er zijn dus een aantal subtiele verschillen. De belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen de PMV-bedrijfslening en de PMV-langetermijnleningen zijn hieronder weergegeven.

  PMV-bedrijfslening PMV-langetermijnleningen
Minimumbedrag € 700.000 € 5.000.000
Maximale looptijd 10 jaar 10 jaar
Aflossingsvrije periode Mogelijk (eerste 2 jaar) Mogelijk
Maximale vervulling van de financieringsbehoefte 50% 50%
Rente Marktconforme vergoeding 2 tot 4% (vast of variabel)
Schuldstructuur Ten hoogste 3,5 x EBITDA Ten hoogste 3,5 x EBITDA