Heel wat gegevens over Belgische ondernemingen zijn toegankelijk via de portaalsite van de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). In de KBO is veel informatie over de onderneming terug te vinden. Een belangrijke greep uit de beschikbare gegevens is hieronder weergegeven.

Algemene gegevens van de onderneming

In de eerste plaats bevat de KBO een aantal algemene gegevens van de onderneming, zoals het ondernemingsnummer, de oprichtingsdatum van de onderneming en de naam van de onderneming. Als er verschillende namen zijn, worden deze allemaal weergegeven. Ook de datum sinds wanneer deze naam wordt gehanteerd, is in de KBO opgenomen. Verder is in de KBO het adres van de zetel weergegeven, net als de verschillende vestigingseenheden en de gegevens en activiteiten per vestigingseenheid. Denk verder ook aan contactinformatie als telefoonnummers, faxnummers, mailadressen en dergelijke meer. Voorts is de rechtsvorm weergegeven.

Functies binnen de onderneming

Voor andere ondernemers is het belangrijk dat ze weten dat ze met de juiste persoon zakendoen. Daarom wordt aangegeven wie welke functies binnen de onderneming bekleed. Bij een eenmanszaak wordt de naam van de oprichter weergegeven, bij een vennootschap gaat het bijvoorbeeld om de identiteit van de zaakvoerder. Er wordt steeds aangegeven sinds wanneer men deze functie bekleed.

Onder het kopje ondernemersvaardigheden zijn de aangetoonde vaardigheden te vinden. Vroeger diende bijvoorbeeld een basiskennis bedrijfsbeheer te worden aangetoond. Terwijl dit in Vlaanderen niet langer verplicht is, wordt het in de KBO nog steeds aangegeven indien dit in het verleden is aangetoond.

Hoedanigheid

In de KBO is de hoedanigheid van iedere onderneming opgenomen. Zo is er te lezen dat het gaat om een inschrijvingsplichtige onderneming. Als de onderneming onderworpen is aan de btw is dit eveneens weergegeven. Hetzelfde geldt wanneer de onderneming een werkgever is voor de RSZ.

Btw- en RSZ-activiteiten (NACEBEL)

Elke onderneming voert een of meerdere activiteiten uit. Deze activiteiten worden gecatalogeerd door middel van NACEBEL-codes. Het gaat om specifieke codes die door Europa aan de lidstaten worden toegewezen en die door België verder zijn verfijnd. Het is belangrijk dat ondernemingen de juiste codes weergeven, omdat op basis hiervan statistische gegevens worden gemaakt. Ook zijn de juiste codes onder andere belangrijk om succesvol facturen te kunnen innen.

Financiële gegevens

In de KBO zijn gegevens opgenomen met betrekking tot wanneer de jaarvergadering plaatsvindt en wat de einddatum van het boekjaar is. Belangrijker is wellicht de externe link naar de publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB. Deze jaarrekeningen zijn openbaar beschikbaar. Dit staat leveranciers toe om een inschatting te maken van de kredietwaardigheid van de klant. Op basis hiervan kunnen ze beslissen om al dan niet zaken te doen met de klant of om vooruitbetalingen te vragen.

Andere externe links

In de KBO zijn ten slotte ook andere externe links opgenomen, namelijk naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad, naar de databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden en naar het werkgeversrepertorium. In het Belgisch Staatsblad zijn alle neerleggingen te vinden met naast de jaarrekeningen bijvoorbeeld ook informatie over wijzigingen aan de statuten. De Databank van de Statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden bevat enkel statuten die vanaf 1 mei 2019 zijn neergelegd. Het werkgeversrepertorium bevat informatie over de onderneming in de hoedanigheid van werkgever.