Welke ondernemingsvormen zijn er?

Welke ondernemingsvormen zijn er?

Wil je zelfstandig worden? Dan moet je kiezen tussen één van de Belgische ondernemingsvormen. Sinds de hervorming van de vennootschapswetgeving zijn een aantal vennootschapsvormen weggevallen en is de keuze in principe een stuk eenvoudiger geworden. Toch blijft het belangrijk om je goed te informeren vooraleer je een ondernemingsvorm kiest.

De eenmanszaak

De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak omdat dit een eenvoudig op te richten flexibele ondernemingsvorm is. Vooral bij beperkte inkomsten is een eenmanszaak interessant. Bovendien is de boekhouding eenvoudig te voeren en heb je niet te kampen met torenhoge oprichtingskosten.

Toch kent de eenmanszaak een aantal nadelen. Er wordt immers geen aparte rechtspersoonlijkheid opgericht. Hierdoor is er ook geen scheidingslijn tussen jouw vermogen en het vermogen van jouw eenmanszaak. Zakelijk gemaakte schulden zijn dus ook jouw persoonlijke schulden.

Belgische vennootschapsvormen

Indien samenwerken centraal staat, kom je automatisch uit bij een vennootschap. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom je opteert voor een vennootschap. Vaak zullen juridische of fiscale beweegredenen dan aan de basis liggen. Weet wel dat er bij vennootschappen niet automatisch sprake is van een splitsing tussen het privé- en het zakelijk vermogen. Een en ander is immers afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm. Ook wat de oprichting betreft zijn er een aantal verschillen.

Je hebt de keuze tussen volgende vennootschapsvormen:

Verenigingen en stichtingen

Naast een vennootschap kan je ook opteren voor een vereniging of een stichting. Het gaat om een juridische entiteit waarbij men, al dan niet met de inbreng van eigen kapitaal en zonder een winstoogmerk, een welomschreven doel nastreeft. Je hebt de keuze tussen volgende verenigingen en stichtingen: