Kortrijk heeft een lange geschiedenis van ondernemerschap. In de middeleeuwen groeide het door de vlas- en lakennijverheid uit tot een van de meest welvarende steden in Vlaanderen. De Guldensporenstad was in 1962 de eerste stad met een autovrije winkelstraat en tot op heden is de historische binnenstad heel geliefd bij shoppers. Om winkeliers aan te trekken en ondernemerschap aan te moedigen, biedt de stad Kortrijk verschillende premies en steunmaatregelen aan.

Starterspremie voor student-ondernemers

Voor student-ondernemers biedt de stad Kortrijk een starterspremie aan. De starter moet wel deelnemen aan het project Start@K. Dit project maakt studenten wegwijs in het ondernemerschap, biedt hen inspiratiesessies aan en laat experts aan het woord. Om aanspraak te kunnen maken op de starterspremie voor student-ondernemers is vereist dat de student tussen 1 september 2020 en 1 september 2025 een nieuwe onderneming heeft gestart, ingeschreven is in de hoedanigheid als student-zelfstandige en ingeschreven is in een onderwijsinstelling die aan Start@K deelneemt.

Met de starterspremie betaalt de stad Kortrijk het inschrijvingsrecht voor de inschrijving in de KBO terug. In 2021 bedraagt dit 90,50 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en de starterspremie wordt hierop aangepast. De starterspremie is aan te vragen via Start@K.

Aantrekkingspremie van de stad Kortrijk

Met de aantrekkingspremie wil de stad Kortrijk ondernemers aanmoedigen om in een van de handelskerngebieden een vestiging te openen om er een aanvaarde activiteit uit te oefenen. Op de website van de stad Kortrijk is een volledige lijst met aanvaarde activiteiten terug te vinden. Op de lijst staat onder meer de activiteit van fotograaf, uitvaartverzorging, de vervaardiging van cacao en de detailhandel in vis en schaal- en weekdieren. Voor het uitbaten van de zaak moet aan alle wettelijke verplichtingen zijn voldaan en het is nodig om een handelshuurovereenkomst van langer dan één jaar of een notariële aankoopakte voor te leggen.

Bedrag van de aantrekkingspremie van de stad Kortrijk

Als er aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de stad Kortrijk een deel van de jaarhuurkostprijs (huurprijs + de onroerende voorheffing) betalen. Als de ondernemer geen huur betaalt maar het pand heeft gekocht, wordt de maandelijkse huurprijs fictief vastgelegd.

Het bedrag van de aantrekkingspremie wordt bepaald op basis van een formule die rekening houdt met (i) het type ondernemer, (ii) de ligging en de status van het handelspand, (iii) de activiteiten en (iv) de tewerkstelling. Aan elk van deze factoren wordt een waarde verbonden en deze waarden worden vervolgens met elkaar vermenigvuldigd. Op basis hiervan bekomt men een waarde x die met de jaarhuurkostprijs wordt vermenigvuldigd. Deze waarde kan niet hoger zijn dan 100%. De aantrekkingspremie is bovendien begrensd op 30.000 euro. In onderstaande tabel is de waarde x alvast weergegeven.

Bedrag van de aantrekkingspremie in Kortrijk Een onderneming met minstens een handelszaak buiten Kortrijk opent een handelszaak in Kortrijk Een Kortrijkse ondernemer verhuist een handelszaak van buiten een kerngebied naar een kerngebied Een ondernemer opent een handelszaak in Kortrijk
1 0,75 0,5
Personeel Geen personeel Personeel Geen personeel Personeel Geen personeel
1,25 1 1,25 1 1,25 1
Zone A Leegstand 1 Handel of diensten 1 x = 100% 100% 93,8% 75% 62,5% 50%
Geen leegstand 0,75 Handel of diensten 1 93,8% 75% 70,3% 56,3% 46,9% 37,5%
Zone B Leegstand 0,5 Handel of diensten 0,75 46,9% 37,5% 35,2% 28,1% 23,4% 18,8%
Geen leegstand 0,25 Handel of diensten 0,75 23,4% 18,8% 17,6% 14,1% 11,7% 9,4%

Aanvullende voorwaarden na de betaalbaarstelling van de aantrekkingspremie van de stad Kortrijk

Nadat de premie betaalbaar is geworden, worden er nog drie aanvullende voorwaarden gesteld. In de eerste plaats moet de onderneming de handelszaak gedurende een periode van drie jaar blijven uitbaten. Ten tweede moet de handelszaak vaste openingstijden hebben en gedurende minstens vier dagen per week en minstens twintig uur per week geopend zijn. Ten slotte moet je ermee akkoord gaan dat de stad Kortrijk over de toekenning van de aantrekkingspremie communiceert.

Projectsubsidie handelscomités

Via een projectsubsidie ondersteunt de stad Kortrijk handelscomités die actief zijn in de Kortrijkse kernen. De voorwaarde is dat het handelscomité uit minstens drie lokale handelaars bestaat. De projectsubsidie wordt onder andere toegekend voor commerciële campagnes, acties of stunts die de verkoop in de kern bevorderen, voor plaatselijke events die gratis toegankelijk zijn voor het publiek en voor de gezamenlijke aankoop van producten om de sfeer in de kern te bevorderen. De projectsubsidies kunnen tot 1.000 euro oplopen en zelfs tot 1.500 euro bij hinder door openbare werken.