De stad Antwerpen wil ondernemerschap stimuleren, want ondernemerschap draagt uiteraard bij aan de lokale economie en tewerkstelling. Daarnaast wil het zich als een ondernemersvriendelijke stad profileren om zo steeds meer ondernemers aan te trekken. Dit doet de stad Antwerpen via allerlei toelagen en steunmaatregelen. De belangrijkste toelagen zijn hieronder te vinden.

Subsidie samenwerking sociale economie

Deze toelage is er voor sociaaleconomiebedrijven die de tewerkstelling verhogen door innovatieve diensten aan te bieden, nieuwe markten aan te spreken, de capaciteit van het bedrijf uit te breiden of de doorstroom te verbeteren. De Antwerpse subsidie samenwerking sociale economie is een subsidie voor de personeels- en werkingskosten en voor de overheadkosten. Voor het voortraject, waarbij er een businessplan en financieel plan wordt uitgewerkt, is er een subsidie van maximaal 20.000 euro voorzien. De subsidie voor het implementatietraject kan tot 60.000 euro oplopen. Projecten kunnen worden ingediend tot 30 juni 2023.

Toelage handelaarsvereniging

De toelage handelaarsvereniging is er zowel voor kleinschalige als grootschalige initiatieven. Bij kleinschalige initiatieven is de toelage er bijvoorbeeld voor wie samen met andere handelaars een handelaarsvereniging wil oprichten. De toelage wordt gebruikt voor de organisatie van de eerste bijeenkomsten, bijvoorbeeld om een zaaltje te huren en de catering te betalen. Antwerpen betaalt tot 50% van de kosten terug en dit tot 500 euro.

Ook grootschalige initiatieven komen in aanmerking. Het gaat onder andere om initiatieven die de stad Antwerpen als ondernemende stad promoten of die de commerciële kern van Antwerpen als een geheel promoten. Ook hier betaalt Antwerpen tot 50% van de kosten terug, maar dan met een bovengrens van 5.000 euro per handelsvereniging per kalenderjaar.

Wanneer de handelsvereniging een actie organiseert om het winkelgebied vlak voor of tijdens wegenwerken te promoten en deze wegenwerken minstens zestig opeenvolgende dagen duren, wordt tot 75% van de gemaakte kosten terugbetaald. De toelage kan dan oplopen tot 15.000 euro.

Antwerp Film Bonus

De stad Antwerpen beschikt over een stedelijk filmfonds en ondersteunt filmmakers en fotografen die in Antwerpen willen filmen of fotograferen, bijvoorbeeld voor een film, een tv-productie of een reclamespot. De Antwerpse filmcel biedt daarbij ondersteuning, bijvoorbeeld op logistiek en administratief vlak. Het filmfonds verleent financiële steun aan zowel Belgische als internationale projecten. Een eerste call is recent afgelopen. Hierbij werden toelagen tot 50.000 euro toegekend.

Andere toelagen in Antwerpen

Antwerpse ondernemers komen net als alle andere Antwerpse burgers in aanmerking voor diverse toelagen, zoals de kinderopvangtoelage. Hierbij betaalt de stad een deel van de factuur die ouders aan het kinderdagverblijf betalen. Ook voor het buitenschoolse vakantieaanbod voor kleuters bestaat een soortgelijke toelage.

Verder zijn er in Antwerpen steeds calls waarop je kan intekenen. Bepaalde projecten die een toegevoegde waarde hebben voor de stad Antwerpen, bijvoorbeeld omdat ze de stad als een aantrekkelijke ondernemersstad promoten, kunnen dan op financiële steun rekenen. Momenteel lopen er onder andere calls voor innovatieprojecten door Antwerpse diamantbedrijven. De stad ondersteunt deze bedrijven als ze willen inspelen op de digitalisering en hun businessmodel in vraag willen stellen. Het volledige innovatieproject wordt door de stad betaald, de diamantbedrijven dienen niks te betalen.