Ondernemingen die investeren in een duurzamer transport, bijvoorbeeld door het aanbieden van bedrijfsfietsen of het plaatsen van roetfilters op oude dieselwagens, kunnen rekenen op verschillende steunmaatregelen. Een volledig overzicht bieden is moeilijk, omdat het vaak gaat om tijdelijke projecten waarop men moet intekenen en omdat er ook op lokaal niveau veel mogelijk is. De belangrijkste steunmaatregelen zijn hieronder weergegeven.

Steunmaatregelen voor woon-werkverkeer per fiets

In de eerste plaats is er de 120%-aftrek voor kosten die zelfstandigen maken om woon-werkverkeer per fiets aan te moedigen. Hiervoor komen de aanschafkosten van (elektrische) fietsen of speed pedelecs in aanmerking, net zoals de onderhouds- en herstellingskosten. Dit natuurlijk wel op voorwaarde dat ze ter beschikking worden gesteld van het personeel. Ook de kosten voor fietsenstallingen, bijhorende kleedruimtes en douches komen in aanmerking voor de 120%-aftrek. Wanneer de kosten worden afgeschreven, mag het normale afschrijvingsbedrag telkens met 20% worden verhoogd. Sinds aanslagjaar 2021 geldt deze verhoogde aftrek wel alleen nog maar voor natuurlijke personen (eenmanszaak) en niet voor vennootschappen.

Ten tweede is er een parafiscale vrijstelling voor het gebruik van een fiets of bedrijfsfiets. Werkgevers die een fietsvergoeding toekennen – wat in principe een gunst is, maar soms in een cao is vastgelegd – kunnen dit voor 100% als bedrijfskost inbrengen. De vergoeding is bovendien RSZ-vrij. Het maximaal toe te kennen bedrag is wel beperkt. Voor 2021 gaat het om een maximale fietsvergoeding van € 0,24 per kilometer. Verder is ook de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets op dezelfde manier RSZ-vrij.

Ook op provinciaal niveau lopen er soms projecten. In Vlaams-Brabant is er bijvoorbeeld de Fietstest. Hiermee kan je personeelsleden de kans geven om een speed pedelec of een elektrische (bak)fiets gedurende drie weken uit te testen voor woon-werkverkeer. Het gaat samen met een interne promotiecampagne en je krijgt er een gratis Mobiscan bij. De provincie Oost-Vlaanderen verleent tijdelijke projecten die gericht zijn op duurzame mobiliteit per fiets een subsidie die tot 20.000 euro kan oplopen. Verder zijn er ook gemeenten die eigen steunmaatregelen aanbieden. In de gemeente Gent krijg je bijvoorbeeld een subsidie tot 400 euro voor de aankoop van een elektrische (brom)fiets als je meteen ook je oude scooter of bromfiets laat lopen.

Steunmaatregelen voor het vergroenen van het wagenpark

Ook voor het verduurzamen van het wagenpark zijn er steunmaatregelen. De eerste daarvan is de Ecologiepremie Plus. Het gaat om een premie van 15 tot 55% voor diverse technologieën die het ecologisch vervoer moeten stimuleren, zoals aardgasvrachtwagens of tankstations op aardgas. Lees hier meer over de Ecologiepremie Plus.

Daarnaast loopt er met de CPT (Clean Power for Transport) elk jaar een projectsubsidie voor het vergroenen van het wagenpark. Elk jaar is er een thematische oproep waarop bedrijven kunnen inschrijven. Bij de vorige oproep ging het om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische wagens op parkings.

Een andere subsidie is de Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport voor ondernemingen met minstens een vrachtwagen of samenstel met een MTM van meer dan 3,5 ton. Zij krijgen steun om bepaalde ecologische maatregelen te treffen. De steunaanvraag voor 2021 staat nog niet open en dus is er nog geen duidelijkheid over de voorwaarden, de gesteunde maatregelen en de steunpercentages.

Ten slotte is er een steunmaatregel voor oude dieselwagens of oude dieselbestelwagens die van een halfopen roetfilter worden voorzien. De kosten hiervoor worden voor 100% terugbetaald, met een maximum van 600 euro. Met deze roetfilterpremie wil Vlaanderen de hoeveelheid fijnstof terugdringen.