Voor bedrijven die in intellectuele eigendomsrechten willen investeren, zijn er een aantal ondersteunende maatregelen. Intellectuele eigendomsrechten helpen concepten, uitvindingen en merken te beschermen, maar er komt vaak heel wat administratie en kosten bij kijken. Daarom dit overzicht met alle subsidies en fiscale voordelen voor investeringen in intellectuele eigendomsrechten.

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten is een belastingvermindering van 85% van de netto-inkomsten uit octrooien, het kwekersrecht, aanvullende beschermingscertificaten, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data- en/of merkexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of voor geneesmiddelen voor dierlijk of menselijk gebruik. Deze belastingvermindering bestaat enkel in de vennootschapsbelasting en niet in de inkomstenbelasting.

Fiscale regeling inzake auteursrechten

Inkomsten uit auteursrechten worden tot bepaalde drempels als een roerend inkomen beschouwd waarvan gunstige forfaitaire kosten kunnen worden afgetrokken. Alleen al de roerende voorheffing van 15% maakt dit interessant, maar op de eerste schijf wordt zelfs een kostenforfait van 50% toegepast waardoor de werkelijke belastingdruk slechts 7,5% bedraagt. Op deze inkomsten zijn er bovendien geen socialezekerheidsbijdragen te betalen. Het nadeel is dat ze niet in aanmerking komen voor de opbouw van sociale rechten als het pensioen. Lees meer over hoe je fiscaal voordeel uit auteursrechten kan halen.

Persoonlijke IE-ondersteuning

Het EUIPO wil tijdens de coronapandemie extra ondersteuning bieden aan kmo’s. Het ondernemerschap heeft het moeilijk en daarom brengt het kmo’s gratis in contact met dienstverleners die kosteloos advies of bijstand verlenen omtrent intellectuele eigendom. Dit is beperkt tot één dienst per kmo.

Korting op het i-DEPOT

Om te bewijzen dat je op een bepaald moment met een bepaald idee bezig bent, kan je een vaste datum creëren door een i-DEPOT in te dienen bij het BOIP. Dit is geen echt intellectueel eigendomsrecht, maar creëert wel een bewijsmiddel dat doorslaggevend kan zijn bij eventuele conflicten. Via VLAIO is het mogelijk om een ID-code te ontvangen die recht geeft op 10 euro korting. Hiervoor dient men te mailen naar idepot@vlaio.be.

IE-voucher

In 2021 is het mogelijk om een IE-voucher aan te vragen. Hiervoor moet de onderneming wel aan de Europese kmo-definitie voldoen. De IE-voucher geeft recht op een korting van 75% op de IP-scan en/of een korting van 50% van de basisregistratiekosten van een Benelux- en Europees merk- en modelaanvraag. Elke kmo kan bovendien maximaal 1.500 euro terugvorderen. De IE-voucher gebruiken kan enkel na de goedkeuring van het EUIPO. Een IE-voucher aanvragen kan enkel nog in periodes 4 (de maand juli) en 5 (de maand september).

Kmo-portefeuille

Via het stelsel van de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidies aanvragen voor opleidingen en adviezen. Ook opleidingen en adviezen met betrekking tot intellectueel eigendom komen in aanmerking. Kleine ondernemingen kunnen tot 30% steun genieten en middelgrote ondernemingen genieten 20% steun. Er is wel een plafond van 7.500 euro per jaar.

Subsidie voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

In de subsidieaanvraag voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen ook de IE-kosten worden opgenomen, zoals de kosten voor opzoekingen in IE-databanken en de analyse van de opzoekingsresultaten. Voor kmo’s kunnen ook kosten voor de bescherming van projectresultaten in aanmerking worden genomen. Het steunpercentage is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het type dossier.