Een groot deel van de Belgen kampt met overgewicht. Volgens cijfers van Sciensano bedraagt het gemiddelde BMI bij de volwassen bevolking 25,5 en dat terwijl een BMI tussen 18,5 en 25 gezond is. Het percentage van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI ≥ 25) bedraagt maar liefst 49,3%. Overgewicht zorgt niet alleen voor extra kosten voor de sociale zekerheid, maar ook voor de werkgever. Mensen met overgewicht vallen namelijk vaker uit en zijn langer afwezig. Niet alleen is sporten een van de beste remedies tegen overgewicht, bovendien zijn er ook heel wat extra gezondheidsvoordelen aan verbonden. Het is een van de redenen waarom de Vlaamse overheid de handen in elkaar slaat met de private sector.

Subsidie voor bovenlokale, sportgerelateerde investeringskosten in sportinfrastructuur

In de eerste plaats doet de Vlaamse overheid dat via subsidies die worden toegekend door Sport Vlaanderen, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het sportbeleid in Vlaanderen. Hiervoor organiseert Sport Vlaanderen twee keer per jaar een projectoproep waarbij ook ondernemers een aanvraag kunnen indienen.

Bepaalde bovenlokale, sportgerelateerde investeringskosten in sportinfrastructuur worden dan deels door Sport Vlaanderen terugbetaald. Hiervoor dient er minstens 521.385 euro (excl. btw) te worden geïnvesteerd. Maximaal 30% van het investeringsbedrag wordt gesubsidieerd, met een bovengrens van 1,25 miljoen euro. Of sportinfrastructuur bovenlokaal is, wordt aan de hand van diverse criteria beoordeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de mate waarin een project een topsportfunctie vervult, de aanwezigheid van clusters met andere sportinfrastructuren, de mate waarin sporters zich bereid tonen om zich naar de sportinfrastructuur te verplaatsen en om de aanwezigheid van slaapgelegenheid.

Projectoproepen voor onderzoek en innovatie in het sportbeleid

Door middel van projectoproepen stimuleert Sport Vlaanderen diverse innovaties en onderzoeken op het gebied van sportbeleid. De voorbije jaren passeerden talloze projectoproepen de revue, waarbij telkens op specifieke thema’s werd gefocust. De laatste projectoproep focuste bijvoorbeeld op AR-games die aanzetten tot sport en bewegen. Eerder had men al een soortgelijke oproep gedaan voor VR-games die aanzetten tot sport en bewegen. Via de website van Sport Vlaanderen blijf je eenvoudig op de hoogte van toekomstige projectoproepen rond sport en innovatie.

Steunmaatregelen voor sport op het werk

Sport Vlaanderen ondersteunt Vlaamse ondernemingen die een duurzaam sport- en beweegbeleid op het werk willen uitbouwen. Zo kunnen bedrijven bij Sport Vlaanderen terecht voor een gratis sport- en beweegscan. Hierbij brengt Sport Vlaanderen sportieve basisgegevens bij het personeel in kaart. Dit moet de basis vormen van een beleid dat sport op het werk aanmoedigt. Speciaal voor dit beleid kunnen werkgevers bij Sport Vlaanderen promotiemateriaal verkrijgen, zoals gratis stickers die voor bewustwording moeten zorgen. Via de provinciale uitleendiensten is het zelfs mogelijk om sportmateriaal uit te lenen. Er is een ruime verscheidenheid aan materiaal te verkrijgen, gaande van basketringen over sneltiktafels en het spel mölkky. Ten slotte biedt Sport Vlaanderen ondersteuning aan bedrijven die in samenwerking met de gemeente een bewegwijzerde loopomloop willen aanleggen.

Sport- en cultuurcheques voor werkgevers

Naast bijvoorbeeld de ecocheques en de maaltijdcheques kunnen werkgevers hun werknemers op een parafiscaal vriendelijke manier verlonen door middel van sport- en cultuurcheques. Met deze cheques kunnen werknemers onder meer pretparken en musea bezoeken, maar ook sportieve evenementen en festivals bijwonen. Daarnaast is het mogelijk om met de cheques bijvoorbeeld een fitnessabonnement te betalen of een dagje te klimmen. De werkgever mag jaarlijks tot 100 euro aan sport- en cultuurcheques toekennen per werknemer. Deze cheques blijven tot vijftien maanden geldig.