Als een zelfstandige zwanger is, heeft ze recht op moederschapsrust. Dit bestaat zowel uit verplicht op te nemen weken als uit facultatief op te nemen weken. De zelfstandige is verplicht om tijdens de (verplicht) opgenomen weken de activiteiten volledig stop te zetten. Er is ook de optie tot een halftijdse stopzetting van de beroepsactiviteiten, uiteraard in combinatie met een lagere uitkering.

Duur van de moederschapsrust voor zelfstandigen

De moederschapsrust voor zelfstandigen bestaat uit een verplicht op te nemen deel en een facultatief op te nemen deel. Het verplicht op te nemen deel omvat drie weken, namelijk een week prenatale rust en twee weken postnatale rust. Het facultatieve deel omvat negen weken (eenling) of tien weken (meerling). Een of meerdere weken hiervan kunnen ook halftijds worden opgenomen. Dan telt zo’n week ook maar voor de helft mee.

Het is niet nodig om alles ononderbroken op te nemen. Het is mogelijk om vrij, met periodes van werkhervatting daartussenin, schijven van zeven kalenderdagen op te nemen. Dat moet wel gebeuren tussen de derde week voor de voorziene bevallingsdatum (twee weken facultatieve prenatale moederschapsrust en een week verplichte prenatale moederschapsrust) en de achtendertigste week na de bevallingsdatum.

Duur moederschapsrust bij bevalling voor of na de geplande bevallingsdatum

Hierboven wordt er uitgegaan van de geplande bevallingsdatum. Een vrouw die bevalt voor de geplande bevallingsdatum, verliest echter geen dagen die ze voor de bevalling mocht opnemen. Dit wordt dan toegevoegd aan de verplichte twee weken na de bevalling. Je hebt dus sowieso recht op een ononderbroken rustperiode van drie weken. Dit heeft ook geen invloed op het aantal facultatief op te nemen weken.

Als je bevalt na de geplande bevallingsdatum blijf je verplicht om twee weken rust op te nemen na de bevalling, ook als je voor de bevalling al meer dan een week rust hebt opgenomen. De prenatale rust wordt daarbij verlengd tot aan de bevalling. De facultatieve periode wordt echter niet verlengd. Enkel het saldo van de facultatieve weken kan dan nog worden opgenomen.

Bedrag van de moederschapsrust voor zelfstandigen

Het bedrag van de moederschapsrust voor zelfstandigen wordt forfaitair bepaald. Het wordt per week betaald. Tijdens de eerste vier weken ligt het bedrag hoger dan tijdens de andere weken. Het kan dat een van deze vier weken een halftijdse week is, dan ontvang je ook voor de volgende halftijdse week een hoger bedrag. Hieronder is het bedrag van de moederschapsrust weergegeven (situatie: 15/04/2022). Houd er rekening mee dat deze bedragen worden geïndexeerd.

  Voltijds Halftijds
Eerste vier weken € 767,43 € 383,71
Vanaf de vijfde week € 701,92 € 350,96

Aanvragen van de moederschapsrust voor zelfstandigen

De moederschapsrust voor zelfstandigen is aan te vragen bij het ziekenfonds. Daarvoor dien je een aanvraagformulier in te vullen met informatie over de voorziene bevallingsdatum, eventueel de vermelding dat het gaat om een meergeboorte en het aantal weken facultatieve rust dat je wil opnemen. Bij de aanvraag is een medisch getuigschrift toe te voegen met de voorziene bevallingsdatum en eventueel de vermelding dat er een meergeboorte wordt verwacht. Nadat het kind of de kinderen zijn geboren, dient er een geboorteakte of een medisch getuigschrift aan het ziekenfonds te worden overhandigd.