Home Forums Zelfstandige worden voordeel alle aard, indien geen loon wordt uitgekeerd Reageer op: voordeel alle aard, indien geen loon wordt uitgekeerd

Lorenzo Risack
Moderator
Aantal berichten: 30

Dag LordVader,
Een voordeel van alle aard is een voordeel dat wordt toegekend aan een werknemer (of hier: een bedrijfsleider). Hierop bestaan een aantal uitzonderingen (bv. maaltijdcheques of ecocheques), maar in principe worden dergelijke voordelen als een beroepsinkomen beschouwd en worden zij bij de verkrijger belast. Het voordeel wordt vermeld op de fiche 281.20 en is op te nemen in de belastingaangifte.
Bij een bedrijfswagen en bij een laptop wordt het voordeel forfaitair bepaald.
• 72 euro per jaar voor een pc, bepaalde basisrandapparatuur en/of printer inbegrepen;
• Voor een auto is het een stuk complexer en speelt ook het CO2-percentage een rol. Zie o.a.: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens
Uiteraard hoeft er geen sprake te zijn van een voordeel van alle aard. Als de laptop enkel zakelijk wordt gebruikt en geen privévoordeel oplevert is dit bijvoorbeeld het geval. Ook kan er een vergoeding worden gevraagd voor het privégebruik. Je boekhouder kan je hier zeker over informeren.