Home Forums Alles omtrent boekhouden factuur medecontactant. Reageer op: factuur medecontactant.

Lorenzo Risack
Moderator
Aantal berichten: 30

Dag Tineke,

Algemeen
Het is inderdaad zo dat je verplichte vermeldingen op je factuur zelf moet vermelden en niet in je factuurvoorwaarden moet opnemen.

Bekijk het een beetje zoals de prijs of het btw-tarief: dat “verstop” je ook niet in je voorwaarden.

Het is daarbij niet zo dat de vermelding op de allereerste pagina moet staan, het factuurgedeelte kan namelijk meerdere pagina’s beslaan, maar het moet wel in het factuurgedeelte staan.

Vermelding op de factuur
Maar nu: je hebt de juiste verplichte vermelding opgenomen. Tot 2013 schreef de wet namelijk het volgende:

De belastingplichtige die handelingen verricht bedoeld in § 2 vermeldt op de facturen die hij voor die handelingen uitreikt, noch het tarief, noch het bedrag van de verschuldigde belasting maar brengt er de vermelding op aan “Belasting te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20” 3[of elke andere gelijkwaardige vermelding]3.

Door de nieuwe Europese btw-regels schrijft de wet sinds 2013 het volgende voor:

§ 3. [1 De belastingplichtige die handelingen verricht bedoeld in paragraaf 2, vermeldt op de facturen die hij voor die handelingen uitreikt, noch het tarief, noch het bedrag van de verschuldigde belasting, maar brengt er de vermelding op aan ” Btw verlegd “.]1

Het volstaat met andere woorden om “btw verlegd” te schrijven. Je mag wel nog steeds verwijzen naar KB 1 art. 20, voor veel klanten is dit duidelijker. Let wel op dat je, zoals de wet voorschrijft, niet het btw-tarief vermeldt. Gewoon “btw verlegd” schrijven is goed.