Premie voor het aanwerven van langdurig werkzoekenden in Vlaanderen

2021-03-19T17:38:43+00:00

Met een aanwervingsincentive (AWI) wil Vlaanderen langdurig werkzoekenden eenvoudiger aan een job helpen. Werkgevers staan namelijk kritisch ten opzichte van werknemers die lange tijd niet aan de slag zijn geweest en maar geen job kunnen vinden. Door de werkgever financieel te belonen, maakt de Vlaamse Regering deze doelgroep interessanter. Er zijn wel heel wat voorwaarden verbonden aan de premie