Wat is een ambtshalve ontheffing?

2020-12-07T22:44:09+00:00

Er is slechts een beperkte termijn om op een aanslagbiljet te reageren. In het kader van de personenbelasting moet er bijvoorbeeld een bezwaarschrift worden ingediend binnen de zes maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Wanneer een bezwaarschrift niet tijdig wordt ingediend, geldt dit als akkoord en kan er nadien niet