Wat zijn de subsidies van Literatuur Vlaanderen?

2021-08-14T10:58:49+00:00

Voor auteurs en illustratoren bestaat er al een fiscaal gunstregime. Daarnaast ondersteunt het fonds Literatuur Vlaanderen (vroeger: VFL of Vlaams Fonds voor de Letteren) auteurs, stripauteurs, illustratoren, literaire vertalers en uitgevers. Literatuur Vlaanderen heeft het doel om bij te dragen aan de professionalisering van de Vlaamse literaire actoren en het bevorderen van de kwaliteit van de Nederlandstalige letteren. De