Voor auteurs en illustratoren bestaat er al een fiscaal gunstregime. Daarnaast ondersteunt het fonds Literatuur Vlaanderen (vroeger: VFL of Vlaams Fonds voor de Letteren) auteurs, stripauteurs, illustratoren, literaire vertalers en uitgevers. Literatuur Vlaanderen heeft het doel om bij te dragen aan de professionalisering van de Vlaamse literaire actoren en het bevorderen van de kwaliteit van de Nederlandstalige letteren. De subsidies van Literatuur Vlaanderen zijn een van de manieren om deze doelstellingen te realiseren.

Wie komt in aanmerking voor de subsidies van Literatuur Vlaanderen?

De subsidies van Literatuur Vlaanderen focussen op stripauteurs, auteurs, illustratoren, literaire vertalers en uitgevers die hun woonplaats in België hebben en die zich bezighouden met Nederlandstalige werken. Houd er rekening mee dat er aan sommige subsidies ook extra voorwaarden zijn gekoppeld. Vaak moet enige ervaring worden aangetoond, bijvoorbeeld door een aantal publicaties te bewijzen.

Welke subsidies biedt Literatuur Vlaanderen aan?

Literatuur Vlaanderen biedt verschillende subsidiemogelijkheden aan. Dit gaat van werkbeurzen tot daadwerkelijke financiële ondersteuning. We maken het onderscheid tussen de subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Het gaat onder meer om organisatoren van literaire activiteiten, leesbevorderingsprojecten en auteurslezingen.

Subsidies voor auteurs

Deze subsidies zijn er voor auteurs van fictie en non-fictie, maar ook voor illustratoren, stripauteurs en theatertekstauteurs.

In de eerste plaats biedt Literatuur Vlaanderen werkbeurzen aan. Het gaat om financiële steun bij het maken van een literair werk. Bij de toekenning van een werkbeurs wordt er rekening gehouden met de literaire kwaliteit van het recente werk. Elke auteur kan maximaal een aanvraag per jaar indienen. De beurs wordt toegekend in de vorm van eenheden die elk overeenkomen met 2.700 euro (2021). Er worden minstens twee en hoogstens acht eenheden toegekend. Om een werkbeurs te kunnen krijgen, moet je minstens een eerdere publicatie voorleggen.

Ten tweede kunnen auteurs een subsidie krijgen voor auteurslezingen. Ook illustratoren, striptekenaars, vertalers en slammers die vertellen over hun werk komen hiervoor in aanmerking. Literatuur Vlaanderen kent een subsidie van 100 euro per lezing toe. Het is de uitnodigende organisatie die de subsidie moet aanvragen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet de auteur op de auteurslijst zijn opgenomen. Hieraan zijn allerlei criteria verbonden.

Auteurs hebben tijd, ruimte en rust nodig om een boek af te werken. Om hen daarin te ondersteunen, heeft Literatuur Vlaanderen een beleid uitgewerkt voor auteurs die in binnen- of buitenland een inspirerende werkplek zoeken. Auteurs die voor een residentie worden geselecteerd, ontvangen een dagvergoeding. Dit is een tegemoetkoming voor hun onkosten tijdens hun verblijf. Ook de reiskosten worden vergoed. Voorbeelden van residenties die in 2021 worden aangeboden, zijn het Paulet House in Zuid-Afrika en het Spui in Amsterdam. Eens per jaar kunnen auteurs zich kandidaat stellen voor een schrijversresidentie.

Ten slotte kunnen auteurs een projectsubsidie aanvragen om een theatertekst te laten vertalen uit het Nederlands. De toegekende subsidie wordt rechtstreeks gebruikt om een geaccrediteerde vertaler te betalen. De auteur krijgt vervolgens de vertaling en kan deze gebruiken om de theatertekst onder de aandacht te brengen van buitenlandse gezelschappen, agentschappen, mediatoren of uitgevers. Deze subsidie wordt enkel toegekend aan auteurs waarvan minstens één theatertekst door een professioneel gezelschap is opgevoerd of in boekvorm beschikbaar is.

Subsidies voor vertalers

Literatuur Vlaanderen stelt zowel subsidies ter beschikking voor literair vertalers die literair werk in het Nederlands of uit het Nederlands vertalen. Vertalers die in het Nederlands vertalen, kunnen een projectbeurs of een stimuleringssubsidie krijgen. Deze stimuleringssubsidie is er voor beginnende literair vertalers en kan drie keer per jaar worden aangevraagd.

Vertalers die uit het Nederlands vertalen, krijgen ook financiële steun om een fragmentvertaling van een Vlaams literair werk te maken. Met hun fragmentvertaling kunnen ze vervolgens trachten om een buitenlandse uitgever te overtuigen om het volledige werk in vertaling uit te geven. Daarnaast kunnen deze vertalers verblijven in het Vertalershuis in Antwerpen. De vertaler krijgt er een eigen kamer en kan er kosteloos verblijven, zodat men ook zonder of met beperkte inkomsten werk kan maken van kwalitatieve vertalingen. Aanvullend kan de vertaler tot 1.200 euro leefgeld per maand ontvangen.

Subsidies voor uitgevers

Ook uitgevers dragen bij aan een divers literair landschap. Daarom kunnen ze subsidies aanvragen. De belangrijkste subsidie is de productiesubsidie voor bijzondere en waardevolle publicaties in het Nederlands. Momenteel bevinden we ons in een overgangsjaar. Vanaf 2022 komt er een nieuw en breder kader voor deze productiesubsidies, maar het doel blijft in ieder geval identiek: uitgevers via subsidies aanmoedigen om een waardevol en bijzonder literair werk daadwerkelijk te publiceren.

Naast de productiesubsidie zijn er ook subsidies voor doelgroepgerichte literaire publicaties. Het gaat om subsidies voor uitgevers die bijvoorbeeld luisterboeken voor blinden publiceren of boeken die op maat zijn geschreven van mensen met een verstandelijke beperking. Verder kent Literatuur Vlaanderen subsidies toe aan uitgevers die tijdschriften uitgeven waarin de literatuur centraal staat en is er de zogenaamde translation grant. De translation grant is een subsidie voor buitenlandse uitgevers die kwaliteitsvol literair werk van Vlaamse auteurs of illustratoren in vertaling uitgeven.

Subsidies voor organisatoren

Een eerste mogelijkheid voor organisatoren is de aangehaalde subsidie voor auteurslezingen. Daarnaast bestaan er ook subsidies voor initiatieven die aanzetten tot leesbevordering, voor literair grensverkeer, voor literaire manifestaties en stripmanifestaties en voor auteursgenootschappen.

Voorts is er de travel grant. Dit is een subsidie die wordt toegekend wanneer Vlaamse auteurs worden uitgenodigd om op een buitenlands evenement of in Franstalig België aanwezig te zijn om het vertaalde werk te promoten. Het is de organisator van het evenement die de subsidie kan aanvragen. De travel grant kan niet worden aangevraagd voor auteursbezoeken aan Nederland.

Ten slotte kunnen literaire organisaties een meerjarige ondersteuning krijgen. Het is dan wel nodig dat de literaire organisatie het lokale niveau overstijgt en een permanente en (semi-)professionele werking heeft. Jaarlijks dient hiervoor een actieplan en een werkingsverslag aan Literatuur Vlaanderen te worden bezorgd.

Hoe kan ik de subsidies van Literatuur Vlaanderen aanvragen?

Bij elke subsidie van Literatuur Vlaanderen horen eigen voorwaarden en procedures. Soms wordt bijvoorbeeld het inhoudelijk advies van een speciale adviescommissie gevraagd en soms dient men inkomensverklaringen voor te leggen. Alle informatie over het aanvragen van de subsidies van Literatuur Vlaanderen is terug te vinden op de website www.literatuurvlaanderen.be.