Wat zijn goederen in bewerking?

2020-07-14T11:46:13+00:00

Naast grondstoffen en hulpstoffen enerzijds en handelsgoederen en een gereed product anderzijds is er ook nog een tussenfase. Het betreft de periode waarbij producten in productie zijn. Er is dan geen sprake meer van een grondstof, maar evenmin van een gereed product. Hiervoor wordt er in de MAR een aparte rekening voorzien. Het is praktisch niet mogelijk om hier voortdurend