Wat is het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom?

2021-07-14T14:21:30+00:00

Hefboom is een verschaffer van verschillende kredieten, waaronder het Impulskrediet. Daarnaast verschaft Hefboom kredieten aan ondernemingen en organisaties die een sociale en duurzame impact nastreven. Hefboom is een vzw die financiering, advies en diensten verleent aan organisaties die werk willen maken van een duurzame en sociale samenleving. Voor het verschaffen van het krediet werkt Hefboom samen met onder meer