Hefboom is een verschaffer van verschillende kredieten, waaronder het Impulskrediet. Daarnaast verschaft Hefboom kredieten aan ondernemingen en organisaties die een sociale en duurzame impact nastreven. Hefboom is een vzw die financiering, advies en diensten verleent aan organisaties die werk willen maken van een duurzame en sociale samenleving. Voor het verschaffen van het krediet werkt Hefboom samen met onder meer SIFO (het Sociaal Investeringsfonds), EaSI (het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie) en InvestEU Programme (ook bekend als het Europees Fonds voor strategische investeringen of het Juncker Plan).

Wie komt in aanmerking voor het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom?

Zowel organisaties en ondernemingen in de social-profitsector als in de non-profitsector komen in aanmerking voor het krediet voor sociale en duurzame projecten. Er worden geen organisatievormen uitgesloten. Het gaat met name om organisaties en ondernemingen die in de volgende domeinen opereren:

 • Ecologie en duurzame innovatie
 • Culturele en sociaal-culturele organisaties
 • Organisaties die werkzaam zijn in gelijke kansen, gezondheid, zorg en welzijn
 • Organisaties in de sociale economie

Het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom kan voor volgende doeleinden worden aangewend:

 • Aankoop van rollend materieel, bv. een bestelwagen
 • Aankoop van machines, materiaal of de inrichting
 • Aankoop van gebouwen
 • Renovatie of verbouwen van gebouwen
 • Werkingsmiddelen of werkkapitaal
 • Voorfinanciering van eindejaarspremie of vakantiegeld
 • Overbrugging in afwachting van uitbetaling subsidies

Houd er rekening mee dat de kredieten die door het SIFO worden gecofinancierd onder de toepassing vallen van de Europese de-minimisverordening. Dit wil zeggen dat een onderneming over een periode niet meer dan 200.000 euro staatsteun mag krijgen.

Kenmerken en voorwaarden van het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom

De financieringsvoorwaarden van Hefboom zijn marktconform. De financieringsvoorwaarden worden daarbij ook afgestemd op de kredietvorm, de looptijd van het krediet en het eventuele risico. Elk dossier is maatwerk, maar hoe dan ook zijn er wel een aantal basiskenmerken:

 • Er geldt een bovengrens van ongeveer 800.000 euro, maar voor grotere bedragen kan Hefboom samenwerken met partners
 • De jaarlijkse rentevoet is marktconform
 • Hefboom kan waarborgen vragen en doet dat ook
 • Hefboom rekent dossierkosten aan
 • Terugbetalingen gebeuren via een eenmalige terugbetaling of via maandelijkse aflossingen
 • Soms is het mogelijk om een aflossingsvrije periode te hebben

Aanvragen van het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom

Het krediet voor sociale en duurzame projecten van Hefboom aanvragen kan via de website van Hefboom. Je neemt vervolgens contact op met een van de kredietconsulenten die het dossier verder zal afhandelen. Over het algemeen heeft men ook financiële cijfers uit het verleden, een financieel plan en een inhoudelijk plan van aanpak nodig.

De kredietconsulent zal het dossier voorbereiden en je ontvangt dan een voorlopig kredietvoorstel. Dit voorlopig kredietvoorstel is onder voorbehoud van goedkeuring. Het is namelijk het kredietcomité dat over de toekenning van het krediet beslist. Eventueel kan het kredietcomité het krediet goedkeuren onder bijkomende voorwaarden of waarborgen. Nadat het krediet is goedgekeurd, wordt het contract opgesteld en ontvang je het geld. De doorlooptijd varieert van een week tot een maand, afhankelijk van het kredietbedrag en het type krediet. Het is met andere woorden belangrijk om tijdig een aanvraag in te dienen.