Waarvoor gebruik ik de orderrekeningen van klasse 0?

2020-11-25T20:40:30+00:00

Sommige rechten en verplichtingen zijn nog niet opeisbaar geworden en zijn dan ook niet in de resultatenrekening te vinden. Zo kan een andere onderneming bijvoorbeeld een optierecht hebben op een vast actief van de onderneming. Zolang deze optie niet wordt gebruikt, ontstaat er geen verbintenis en dus ook geen schuld. Hoewel zo'n schuld nu nog niet bestaat, kan het