Wat is de onroerende voorheffing?

2019-12-05T15:12:43+00:00

In zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië wordt er een onroerende voorheffing geheven bij zij die een onroerend goed bezitten, bewonen of er inkomsten uithalen. Omdat er op het basisbedrag gemeentelijke en provinciale opcentiemen worden toegepast, verschilt het bedrag van de onroerende voorheffing van gemeente tot gemeente. Hierdoor zijn er in België fiscaal (on)aantrekkelijkere gemeenten aan te wijzen. Wat is de