Opleidingscheques voor werknemers: interessant op de weg naar ondernemerschap

2022-02-10T14:07:25+00:00

Werknemers die een opleiding willen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, hebben mogelijk recht op opleidingscheques. Opleidingscheques zijn cheques waarmee werknemers voor hun opleiding kunnen betalen. De werknemer betaalt daarbij de helft van de opleidingscheque en de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Wie van plan is om op termijn als zelfstandige te starten of nu