Wat is de hinder- en sluitingspremie bij openbare werken?

2021-07-06T08:14:08+00:00

Openbare werken kunnen gevolgen hebben voor ondernemers. Zo is de winkel misschien minder goed bereikbaar, waardoor er minder klanten over de vloer komen en er een omzetdaling optreedt. Daarom kent Vlaanderen sommige zelfstandigen en kleine ondernemers een hinderpremie en sluitingspremie toe bij openbare werken. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden voor hinderpremie en sluitingspremie De hinderpremie en