Wat zijn vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar?

2020-08-28T20:51:43+00:00

Vorderingen en schulden op meer dan één jaar hebben dit boekjaar nog geen boekhoudkundig effect, maar beïnvloeden natuurlijk wel de balans van de onderneming. Derhalve mogen ze niet uit de boekhouding worden weggelaten, maar het zou anderzijds onlogisch zijn om ze nu al tot de winst of de kosten van het boekjaar te rekenen. Daarom worden ze onder klasse 1