Wat is een sectorfonds en wat doet een sectorfonds?

2022-01-14T14:00:30+00:00

Een sectorfonds is een fonds dat is opgericht om het algemene belang van een bepaalde sector te behartigen. Sectorfondsen worden deels gefinancierd door de overheid en deels door verplichte afdrachten die zowel de werknemers als de bedrijven doen. Naast de sectorale belangenbehartiging, hebben sectorfondsen vaak nog allerlei andere functies. Het organiseert bijvoorbeeld vormingsactiviteiten voor de werknemers in de sector.