De provincie Antwerpen verleent via de impulssubsidie steun aan innovatieve projecten in de inclusieve economie. Hierbij komen zowel de personeelskosten als de werkingskosten in aanmerking voor een subsidie, maar niet de investeringskosten. Voor de investeringskosten is het wel mogelijk om aan te kloppen bij het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Dis is een initiatief van Trividend cvba en POM Antwerpen, met de steun van de provincie Antwerpen.

Wat is de renteloze lening van het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen?

Het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen kent geen subsidies toe, maar verleent via renteloze leningen wel steun aan projecten in de sociale economie. De renteloze lening kan bijvoorbeeld worden gebruikt om investeringen te financieren. Daarnaast is het mogelijk om de renteloze lening voor overbruggingsnoden aan te wenden. Organisaties die door de coronacrisis hun reserves zagen slinken, kunnen bijvoorbeeld met de hulp van het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen hun reserves opnieuw opbouwen.

Wie komt in aanmerking voor de renteloze lening van het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen?

Om in aanmerking te komen voor een renteloze lening van het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen moet het gaan om een sociale-economieproject in de provincie Antwerpen. Zowel organisaties, vzw’s als ondernemingen komen in aanmerking. Het project moet wel minstens twee van de volgende drie doelstellingen beogen:

  • Het bewerkstelligen van een betere doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt
  • Het genereren van nieuwe, ecologisch duurzame activiteiten
  • Het bevorderen of tot stand brengen van een samenwerking tussen de reguliere economie en de sociale economie

Hoeveel kan ik renteloos lenen via het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen?

De renteloze lening van het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen bedraagt 10.000 tot 50.000 euro, afhankelijk van de specifieke behoeften. Het dient als aanvulling op de bancaire sector en op andere steunmaatregelen van de overheid, bijvoorbeeld ter aanvulling op de impulssubsidie voor innovatieve projecten in de inclusieve economie van de provincie Antwerpen.

Voordat er een renteloze lening wordt toegekend, moet de aanvrager vennoot worden bij het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Hiervoor moet er een aandeel worden gekocht. Een aandeel kost vijftig euro. Als de lening afgelopen is, staat het je vrij om het aandeel opnieuw te verkopen. Daarnaast dien je de dossierkosten te betalen.

Steun bij het uitwerken van het sociale-economieproject en het bepalen van de financieringsbehoefte

Bij voorkeur zal het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen een quickscan uitvoeren, waarbij de financiële situatie wordt geanalyseerd. Deze quickscan is volledig gratis. Vervolgens wordt er een advies uitgebracht met betrekking tot de geschikte financieringsmogelijkheden voor het bedrijf, met inbegrip van een eventuele renteloze lening via het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Deze quickscan is niet verplicht, maar is wel aan te raden.

Ook als je al een uitgewerkt idee of een uitgewerkt businessplan hebt, is het aan te raden om tijdens een intakegesprek het een en ander te bespreken met het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Mogelijk kunnen jullie samen het businessplan of het idee nog beter uitwerken. Ter voorbereiding van het intakegesprek wordt gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen en per mail te bezorgen aan het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen.