De KlimOp-lening is een lening voor Limburgse ondernemingen. Het is nog niet zo bekend – in 2020 werden er maar negen leningen toegekend –, maar het kan wel degelijk interessant zijn voor ondernemers in Limburg. Deze lening wordt toegekend door LRM dat ook onder meer de PLUS-lening aanbiedt.

Wie komt in aanmerking voor de KlimOp-lening?

De KlimOp-lening is een lening die wordt toegekend aan kleine Limburgse ondernemingen met een beloftevol project. Het is met andere woorden vereist dat de onderneming, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, in Limburg is gevestigd. Bovendien moet het om een kleine onderneming gaan. Dit wil zeggen dat het bedrijf minder dan vijftig werknemers tewerkstelt en een jaaromzet of balanstotaal heeft van minder dan 10 miljoen euro.

Welke projecten komen in aanmerking voor de KlimOp-lening?

Het moet gaan om een beloftevol project met een relevante economische bijdrage aan de provincie Limburg. De sector maakt daarbij niet uit, maar men moet wel met een goed plan komen. Hierbij toetst men het ondernemingsplan op onderstaande punten:

  • Het moet gaan om een goed project met een relevante economische bijdrage in Limburg
  • Het project moet een sterk en geëngageerd management hebben
  • Men moet over de nodige terugbetalingscapaciteit beschikken
  • Het project moet een duidelijke link met Limburg hebben
  • Het project moet potentieel bieden op jobbehoud of jobcreatie

Kenmerken en aanvragen van de KlimOp-lening

Via de KlimOp-lening kan een Limburgse onderneming 50.000 tot 250.000 euro lenen. Hiervoor worden geen waarborgen gevraagd en bovendien gaat het om een achtergestelde lening, waardoor andere kredietverstrekkers niet worden afgeschrikt. Meer nog: de bank kan dit als quasi-eigen vermogen beschouwen en de lening kan dus dienstdoen als een hefboom voor het verkrijgen van een bankfinanciering.

De lening heeft een looptijd van zeven jaar. Er kan een aflossingsvrije periode worden voorzien van hoogstens twee jaar. De rentevoet bedraagt in principe 4%. Echter, wanneer een onderneming erin slaagt om minstens vijf nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, wordt er een jobkorting van 1% toegepast en bedraagt de rente aldus 3%. Deze korting wordt pas toegekend vanaf het jaar dat de doelstelling wordt gehaald.

De KlimOp-lening is eenvoudig aan te vragen en de aanvraag doorloopt een vereenvoudigde evaluatieprocedure. Via de website lrm.be is er een contactformulier te vinden. Vervolgens zal men contact met je opnemen om de aanvraag verder af te handelen.

Over de investeringsmaatschappij LRM

De KlimOp-lening wordt toegekend door LRM. Dit is een investeringsmaatschappij die de economische groei in Limburg moet stimuleren, jobs moet creëren en een goede voedingsbodem moet bieden voor Limburgse ondernemingen.

Dat dit niet onbelangrijk is, blijkt uit cijfers die verzameld werden door de interprovinciale samenwerking Economie. Daaruit blijkt dat de activiteitsgraad in Limburg lager ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen. Ook het gemiddeld inkomen per inwoner ligt met 18.793 euro flink onder het Vlaamse gemiddelde, net zoals de jobratio en de werkzaamheidsgraad, terwijl de totale werkzoekendengraad dan weer bovengemiddeld hoog is.

LRM biedt naast de KlimOp-lening nog andere oplossingen aan, zoals de PLUS-lening voor ondernemingen met minder dan 250 medewerkers of kapitaalparticipaties. Daarnaast investeert LRM ook zelf in kmo-zones en bedrijventerreinen om de Limburgse economie te stimuleren.